Spring til indhold
Hjem » Vores folkeskole skal styrkes

Vores folkeskole skal styrkes

I Vordingborg kommune oplever vi, at næsten hver 4. ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, og vores skoler ligger langt nede ad rangstigen på de nationale test.

Derfor er Radikale Venstre gået helhjertet ind i arbejdet med at forbedre vores skoler.

Vi har nu afsluttet en høringsfase, hvor der er kommet mange konstruktive forslag, som vi har lyttet til.

Bl.a. det fornuftige i at ændre skolernes styrelsesvedtægt, at have råd til at skabe de 5 nye skoler, hvortil der nu foreslås afsat 1 mio.kr. ud over de allerede afsatte 2 mio. til implementering af nye tiltag. Loft over antal skoleskift, hvor vi anmoder skolebestyrelserne om maksimalt 1 skift, før børnene skal i 7. klasse.

Det, der fylder meget i folks bevidsthed er dog antallet af steder, hvor der i dag er skole. Vi har desværre allerede nu et faldende børnetal, så det ikke er muligt at bevare alle matrikler. Derfor vores oprindelige forslag om at lukke Klosternakken og bruge Kalvehave skole til specialpædagogisk center til de børn, der ikke kan være i den almindelige folkeskole.

I Præstø-området har der været et stort ønske om en gradvis lukning af Klosternakken således at de sidste klasser først flyttes til Abildhøjskolen, når børnene kan være der. Det er nu indarbejdet i flertalsgruppens forslag, således at Klosternakken først tages ud af skoledrift til august 2014.

På Langebækskolen i Stensved skal der ske forbedring af udearealerne, som flere har påpeget er for dårlige. Derudover skal der bygges til skolen, så vi får givet mulighed for et rigtig godt skolemiljø.

Sammen med alle de indholdsmæssige forbedringer, som vi har i sinde at sætte i værk, mener jeg, vi får et godt kvalitetsløft af vores folkeskole.

Birgitte Steen Jørgensen,
Radikale Venstre

5 tanker om “Vores folkeskole skal styrkes”

 1. Dorthe Brinck Lillelund

  Kære Birgitte – Jeg har fulgt med fra sidelinjen i ændringen i skolestrukturen i kommunen. Jeg har selv 2 børn og et kommende barn der skal gå på Vintersbølle skole (forhåbentlig). Der er flere ting der bekymrer.
  Kan vores barn risikere at skulle gå i skole i Stensved, mens andre i lokalmiljøet går på vinterbølle – hvad med venner og forankring i det lille miljø?
  Skal det hastes igennem med at udbygge Stensved skole eller skal vi prøve at få en varig kvalitetsløft til skolen? Jeg håber, at Carsten Nøhr’s forslag til udbygning af Stensved skole bliver taget alvorligt.
  Der er blevet ansat ny skoleleder, det er forståeligt. Men i fredags hørte jeg i Kvickly, at skolelederen har valgt at bytte om på alle lederne af de enkelte skoler! Hvorfor nu det? Er det for at styrke nogle svage skoler? Det er da netop vigtigt at have en leder lokalt som kender skolen, nu hvor der er en ny skoleleder! Nu tales der om at lærererne også skal flyttes rundt. Hvorfor ødelægge det gode vi havde? Hvad med børnene? Skal der ingen kendte traditioner, forløb, gode samarbejdsrelationer være tilbage mellem lærere/forældre, børn/lærere, børn/lærere/forældre? Skal børnene være tabere?
  Jeg har heldigvis hørt at der er afsat penge til en bedre skolevej til stensved og jeg håber inderligt at der her bliver lyttet til lokalrådets forslag, ellers taber jeg snart troen på virkningen af at engagere sig i den demokratiske proces. For det som jeg hører er at tingene bliver presset igennem og der ikke bliver lyttet på skolebestyrelserne, som trods alt netop skulle inddrages og tages alvorligt i sådan et arbejde der har pågået og skal pågå.
  Jeg hører meget gerne nærmere.
  vh
  Dorthe Brinck Lillelund
  2065883

 2. Kære Dorthe
  Tak for dine kommentarer.
  Udbygningen på Stensved skole vil foregå i flere tempi. Der bygges for 8 mio. nu med bl.a. 3 store klasseværelser. Inden budget 2013 vedtages skal der laves en plan for alle vores skoler, hvor skal der bygges til og hvilket år.Jeg synes selv, at der er flere gode i Carstens forslag, og håber, at der er der kan skabes et flertal for flere af hans ideer.
  Det er forældrerådet, der sammen med skoleledelsen skal fastlægge klassedannelsen. Jeg har hørt, at der tales om både 5 og 4 spor i den kommende årgang. Jeg har spurgt ind til hvorfor, og venter på svar.
  Politikerne har ingen indflydelse på lederansættelsen, så jeg ved ikke hvorfor, der er rokeret så meget.
  Skolevejen fra Nyråd til Stensved får enten et lyskryds, en tunnel eller bro. Det undersøges i øjeblikket, hvad der er bedst.
  Venlig hilsen
  Birgitte

 3. Dorthe Brinck Lillelund

  Kære Birgitte

  Tak for et hurtigt svar 🙂

  Godt at høre at I kigger på Carstens forslag. Det er vigtigt nu ikke at haste tingene igennem men kigge på helheden for de børn der skal bruge lokalerne mange år frem.

  Jeg kunne forstå på overgangs-skolebestyrelsen, at det var i sidste øjeblik at de fik at vide, at der blev planlagt for 4 (hedder vist noget med fusion) klasser – og det fik de lovning på at det skulle ændres til 5. Det jeg er bekymret for er, om dette kan ændres næste år eller året efter – at man kan risikere, at nogle børn skal skifte skole frem og tilbage alt efter om der er tilflyttende eller fraflyttende børn i en årgang. Tak for at du har spurgt ind til det – jeg synes, at det er meget vigtigt at vi sikrer børnene i indskolingen og mellemtrinet en stabil skolegang med god forankring i lokalmiljøet.

  Nej – jeg er klar over at politikerne ikke har indflydelse på ansættelse af lederne – jeg ærgrer mig bare, for ved at fokusere på en “ny start” kan man risikere at smide traditioner, godt samarbejde om børn, projekter, med SFO osv. væk i fornyelsens ånd.. hvorfor ændre på det der fungerer.

  Jeg er glad for at der arbejdes med enten lyskryds, bro eller tunnel. Bilisterne kører hurtigt og børnene skal køre til skole på samme tidspunkt som vi voksne haster på arbejdet og det er ikke en god cocktail.

  venligst
  Dorthe

 4. Dorthe Brinck Lillelund

  Tilføjelse: Så lige at du skrev, at I anmodede skolebestyrelserne om kun ét skift for skolebørn før 7. klasse. Jeg kan ud fra det forstå, at det faktisk er på tale at børnene kan begynde i 0. kl. et sted og derefter skifte til en anden skole … før skiftet ved 7. klasse. Det er ét skift for meget efter min vurdering.
  Det er der måske en del elever der kan “klare” men mange der vil have rigtig svært ved det. Det tror jeg næppe vil sikre, at flere gennemfører folkeskolen bedre end de gør på nuværende tidspunkt – apropos ønsket om flere der skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Men det er vel begrundet i, at der ikke skal være for små klasser. Måske kunne man i stedet arbejde med nye former for undervisning.

  venligst
  Dorthe

 5. birgitte steen jørgensen

  Kære Dorthe
  Jeg forstår godt forældres bekymring over for mange skoleskift, og jeg håber, det kun bliver undtagelsen.
  I går fik jeg at vide, at der bliver 5 spor i “stensvedskolen´s” kommende skolestart. Det skyldes, at der kommer børn fra andre distrikter.
  vh.Birgitte

Der er lukket for kommentarer.