Spring til indhold
Hjem » Vordingborg kaserne

Vordingborg kaserne

Henvendelse til Radikale Venstres forsvarsordfører Rasmus Helveg Petersen fra Birgitte Steen Jørgensen.

Kære Rasmus

Hærens Operative Kommando har mandag den 25. februar 2013 givet ordre til, at DANILOG på Vordingborg Kaserne skal opsplittes og de første små 100 stillinger flyttes til Karup. Det synes jeg sammen med den øvrige Kommunalbestyrelse i Vordingborg er en bekymrende udmelding og mener, at det lugter af utidig indblanding i forsvarsforligsforhandlingerne.

I første omgang drejer det sig om 92 fuldtidsstillinger, der skal flyttes, men det er kun begyndelsen. Hærchef generalmajor Agner Rokos har tidligere udtalt, at hans planer var at opsplitte DANILOG og fordele den i henholdsvis Aalborg, Karup og Skrydstrup.
Både beslutningen og tidspunktet for offentliggørelsen vækker forundring og vrede. Lige nu kæmper vi for at bevare Vordingborg Kaserne og afventer spændt resultatet af forsvarsforliget.

Det kan kun opfattes, som et forsøg på at påvirke den igangværende politiske proces eller som et forsøg på at lukke Vordingborg Kaserne udenom den politiske stillingtagen. Jeg kan ikke se, at Hærens Operative Kommando ikke kan vente med at flytte rundt med opgaver og personale, til de overordnede strukturer for fremtidens forsvar er på plads.

Det undrer også, at hærchefen i det hele taget ønsker at opsplitte DANILOG og fordele det på flere tjenestesteder i Jylland. Hele forsvarsforliget handler om at effektivisere og at samle funktionerne på tværs af værnene. Så er det paradoksalt, at DANILOG, som jo netop arbejder på tværs af alle værn som center for operativ logistik og dermed er med til at forsyne vores udsendte soldater med alverdens fornødenheder skal opsplittes. Det endda umiddelbart før DANILOG skal løse sin største opgave; at bringe den danske Afganistan indsats hjem. Der er intet – heller ikke en flytning af Livgarden til Vordingborg – der forhindrer at DANILOG kan løse denne opgave fra sin nuværende placering i Vordingborg. Efterfølgende kan DANILOG så flytte til Jylland, hvis det er den mest optimale løsning for forsvaret.

Flytningen af medarbejdere fra Vordingborg til Karup sætter den seneste tids snak om Livgardens mulige flytning og medarbejdernes modvilje mod at skulle pendle hele vejen til Vordingborg i perspektiv. Med en maksimal afstand fra Høvelte til Vordingborg på 111 km., og med en afstand fra Vordingborg til Karup på mere end 300 km., er der vist ingen tvivl om hvor det er, medarbejderne vil blive hårdest ramt af en flytning.

For de fleste, der er ansat på Vordingborg Kaserne, er en afstand til arbejdet på mere end 300 km. ikke et realistisk, dagligt scenarie, og rigtigt mange vil på grund af familieforhold ikke have mulighed for at flytte med til Jylland. Dermed vil de være tvunget ud på et i forvejen meget hårdt trængt arbejdsmarked.

Jeg håber, at I i Forsvarsudvalget vil spørge ind til DANILOG løsningen, og få undersøgt om det nu er bedst for Danmark at splitte og flytte enheden umiddelbart før den største hjemtagelse af danske styrker og materiel fra udlandet.

Med venlig hilsen
Birgitte Steen Jørgensen
Radikalt medlem af Vordingborg kommunalbestyrelse