Spring til indhold
Hjem » Vindmøller

Vindmøller

Debatten om vindmøller raser. Der er mange ting, jeg tager med i min vurdering om jeg skal stemme ja eller nej til vindmøller i Vordingborg kommune.
Derfor var det meget givtigt at deltage i en tur d. 24. oktober til vindmølleområder andre steder i landet og kunne tale med både tilhængere og modstandere. Desværre var der mange kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke tog med.
På positivsiden tæller, at vi får mere ren energi og færre osende skorstene. Desuden synes jeg, møllerne er flotte, og jeg tror ikke, de har en negativ virkning på turismen.
På negativsiden tæller folks angst for skader på dyr og mennesker, og det kan ikke skjules, at de støjer.
På turen så vi bl.a. de 6 møller på Lerchenborg Gods på Asnæs. De er uden gearkasse, og der var næsten ingen støj fra dem. Faktisk overdøvede almindelig samtale lyden fra møllevingerne, selv når vi stod mindre end 25 meter fra dem. Vindstyrken var desværre kun 5 m./sek, som er under middelvinden, så det skal også med i vurderingen.
Ved Kyse mødte vi bl.a. en lodsejer, der var generet af en mølle, selv om den stod 900 meter væk. Årsagen til, at han fik meget støj, var turbulens, når lyden ramte skoven, hvor hans ejendom lå. Det er en oplysning, som jeg vil lægge vægt på, når vi skal vurdere opstilling af møller.
Inden jeg træffer min endelige beslutning vedrørende møllerne ved Koster, skal jeg læse alle høringssvarene, som er ved at blive samlet.

Birgitte Steen Jørgensen