Kulturnat 4. juni 2015 – På gaden i Vordingborg

Jan Heidebo og den lokale kampagnegruppe fra Radikale Venstre var på gaden torsdag til Kulturnat i Vordingborg. Der blev uddelt flyers og masser af magenta balloner – og Jan fik sig en god snak med mange af de forbipasserende.

DSC_8511w

DSC_8519

DSC_8537

DSC_8551

DSC_8553

DSC_8554

DSC_8560

EP-kandidat Karen Melchior på besøg

Der er valg til Europaparlamentet og afstemning om den Europæiske patentdomstol søndag den 25. maj.

I den forbindelse fik vi besøg mandag den 7. april af EP-kandidat Karen Melchior og Klimaminister Rasmus Helveg Petersen. De kom på en rundtur i kommunen for bl.a. at høre om virksomhedernes holdning til EUs patentdomstol.

Politikerne besøgte Væksthus Sjælland i Vordingborg, Ucomposites på Bogø og Brix Design i Stege.

Her mødte de entydig opbakning til at stemme ja til patentdomstolen, som vil forenkle virksomhedernes mulighed for at ansøge om patenter – og forsvare deres rettigheder.

Samtidig fik de radikale politikere et godt indblik i erhvervsforholdene i Vordingborg kommune og de demografiske udfordringer, bl. a. igennem en snak med direktør Mads V. Kragh fra Væksthus Sjælland.

Dagens besøg blev afrundet på lærerseminariet UCSJ i Vordingborg, hvor Karen Melchior mødte udenlandske studerende fra Spanien og Skotland – og fik lejlighed til at høre om den ret unikke internationale læreruddannelse som seminariet tilbyder.

RV_DSC_3703_596

Birgitte Steen Jørgensen og Karen Melchior ved kampagnebussen.

RV_CAM01133_596

Karen Mechior og Rasmus Helveg Petersen på besøg hos Brix Design i Stege.

DSC_3699_596

Karen Melchior sammen med udenlandske studerende på den internationale læreruddannelse på UCSJ i Vordingborg.

Plan B

Et nyt rådhus i Vordingborg koster 120 mill. Det gamle kan sættes i stand for 40 mill. Men det er vælgerbedrag at påstå, at der så ligger 80 millioner og venter på at blive brugt til velfærd og skattelettelser, hvis vi siger nej til et nyt rådhus. De 80 millioner skal jo bruges til husleje andre steder. 16 millioner er deponeret i banken, fordi kommunen lejer sig ind på Marienbergvej (sådan er reglerne). De kunne i stedet bruges til bedre arbejdsforhold for medarbejderne. Mange penge går til opvarmning af utidssvarende bygninger. Det er altså penge vi bruger på olie i stedet for arbejdspladser. Det er som når man har en gammel bil; Plan A: skal vi skifte gearkassen, når vi ved at rusten har godt fat, og bremserne er slidte? Eller plan B: skal vi købe en ny? Skal vi pisse i bukserne og vælge plan A eller skal vi vælge plan B, og kører længere på literen? Det er der vi står med rådhuset. Den rigtige løsning er nok en mellemting, hvor den smukke byrådssal bevares sammen med et par kontorfløje og den nye kantine, og så bygges der nyt på Kvickly-grunden. Men den slags nuancerede overvejelser er jo ikke lette at håndtere i en valgkamp.

Carsten Nøhr Larsen

kandidat til kommunalvalget for Radikale Venstre

Besøg fra Tanzania

Radikale Venstre i Vordingborg kommune får i næste uge besøg af en politiker og kampagneleder fra Tanzania. Fra onsdag morgen til fredag morgen vil to følge Vibeke Grønbæks og de radikales valgkamp på nært hold.

Partiet gennemfører i år et stort internationalt projekt med deres søsterparti; Civic United Front (CUF) i Tanzania.

I løbet af foråret 2013 har CUF og Radikale Venstre i samarbejde implementeret en række aktiviteter, med fokus på at udvikle de lokale partiorganisationers politiske mærkesager samt at opbygge organisatorisk kapacitet i CUF’s lokale foreninger. I dette efterår indledes projektets afsluttende fase, hvor fokus vil være på valg, kampagner og strategier. Målet med aktiviteterne i denne fase er både at CUF får et indblik i, hvordan et lokalt valg i Danmark udspiller sig, og at CUF får værktøjer, redskaber og erfaringer med, hvordan lokale valgkampe kan tilrettelægges og forberedes på lokalt og decentralt plan.

”Jeg sagde straks ja til at modtage vores tanzanianske gæster her i Vordingborg” udtaler Vibeke Grønbæk, der har en lang erfaring som politiker både kommunalt og i folketinget.

De to tanzanianske politikere skal bo hos Vibeke Grønbæk i dagene og følge hendes valgkamp. Det bliver med vælgermøde på VU med unge mennesker fra gymnasium og ZBC, vælgermøde på Møn, besøg på rådhuset og med på gaden og dele valgmateriale ud. Udover dette, skal Vibeke Grønbæk fortælle om hvordan man kører valgkamp i Vordingborg kommune.

Program:

Onsdag d. 30/10

10.00-11.30 Tanzanianske gæster er med til vælgermøde på VU

17.00 Møde med den radikale vælgerforening på Møn

19.00-21.00 Vælgermøde i Tøvelde forsamlingshus på Møn

Torsdag d. 31/10

Besøg på rådhuset (tidspunkt ikke endeligt fastlagt)

På Algade for at dele valgmateriale ud (tidspunkt ikke fastlangt)

 

Radikal politik i kommunalbestyrelsen

Radikale Venstre stiller op til Kommunalvalget i Vordingborg Kommune med visioner om mangfoldighed, bæredygtighed, et velfungerende nærdemokrati, sund økonomi og et godt erhvervsklima. Du kan se hele vores valgprogram her på siden. Nedenfor er der nogle hovedpunkter fra valgprogrammet. Se også vores profil på Facebook. Både her nedenfor og på Facebook er du velkommen til at stille spørgsmål til vores valgprogram.

Plads til alle børn og unge

Vi ønsker en mangfoldig skole, hvor børn og unge udvikler sig med hver deres bagage, både fagligt og socialt. Vi bakker op om kommunens skolereform ”Fokus på folkeskolen”. Der er nu en evaluering af reformen igang. Når man gennemfører så store ændringer, vil der ofte vise sig ting som efterfølgende skal justeres. Det er vi parate til!

Flere iværksættere – bedre erhvervsservice

Vi skal naturligvis benytte de bedste kompetencer der findes i kommunen, og foreslår derfor at den lokale erhvervsservice integreres i Væksthus Sjælland, der har til huse i Vordingborg.

Vi ønsker en samlet indsats til gavn for erhvervslivet.

Grøn omstilling og innovation

Radikale Venstre vil arbejde for en kommune, der i alle forhold er bæredygtig. Med bæredygtighed mener vi valg og løsninger, der ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer.

Vi ønsker at profilere Vordingborg kommune som en kommune der vægter miljøet og den grønne omstilling højt.

Nærdemokrati og mangfoldighed

Vi tror ikke på bevidstløs centralisering af kommunens tilbud, men på at der udvikles, så lokale styrker og kvaliteter tilgodeses. Vi bor i en stor kommune, som bør udvikles med ligeværdighed omkring de 3 købstæder.

Det kræver et velfungerende nærdemokrati, for der er blevet længere fra borgere til politikere.

Vi vil have større inddragelse af lokalråd, foreninger – og lokale ungdomsråd.

Stem på Radikale Venstre til Kommunalvalget den 19. november!

 

Læs mere:

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Valgprogrammet kan downloades som pdf her

 

Vordingborg indstik

 

Nej til butikscenter

Radikale Venstre siger nej til butikscenter.

Radikale Venstre tror ikke på, at et butikscenter i Vordingborg vil skabe den ønskede dynamik i handelslivet i Vordingborg kommune. Vi frygter, at det snarere vil føre til endnu flere tomme butiksvinduer i Algade, i Stege og i Præstø.

Budgetaftalen mellem samtlige partier betød, at muligheden for et butikscenter skulle undersøges. Det er gjort, og ingen investorer har, inden deadline, afgivet tilbud på at bygge et butikscenter med et nyt rådhus og bibliotek. Det viser, at ingen investorer ser en fremtid for et kommende butikscenter i Vordingborg, og dermed anser Radikale Venstre ideen for død.

Vi vil i stedet satse på at styrke detailhandlen omkring Algade.

Birgitte Steen Jørgensen, Kommunalbestyrelsesmedlem

Thomas G. Bagge, Formand for Radikale Venstre i Vordingborg kommune

Et rigt handelsliv – ikke et butikscenter

Vi ønsker liv i Vordingborgs gader. Og et rigt og varieret handelsliv. Derfor bør der ikke bygges et stort butikscenter på Rådhusgrunden. Man risikerer meget vel at spænde ben for den positive udvikling der kunne være i og omkring Algade når Borgcentret åbner. Det virker ikke realistisk at tro at et bycenter på Rådhusgrunden kan trække så mange flere handlende til byen at det både bliver rentabelt i sig selv og undgår at få dramatiske konsekvenser for de handlende i Algade, samt i kommunens to øvrige centerbyer, Stege og Præstø.

En fortætning og udvikling omkring den østlige ende af Algade er langt at foretrække. For at gøre Algade mere attraktiv kunne man overdække en del af den og de tilstødende gader. Dermed kan der skabes spændende nye byrum med gadeaktiviteter og torvehandel. I det hele taget vil et arbejde med handelsgadens kvalitet og udseende kunne give hele centrum et løft.

Derfor er det også godt at forslaget til Helhedsplan for Vordingborg by nævner udvikling af handelsmiljøet – f.eks. med en købstadsmanager. Der skal nemlig satses på kvalitet, samarbejde og samspil med Borgcentret.

Radikale Venstre foreslår en ombygning af det nuværende rådhus og tilbygning, der hvor de nuværende rammer er for dårlige.

Vi vil også gerne være med til at finde midler til at bygge en ny svømmehal. Ligeledes kan Solbakken indrettes med idræts- og kulturfaciliteter, gerne med et vandrehjem som ville give god mening her.

Selvom biblioteket på langt sigt bør ligge i centrum, kan vi ikke støtte en flytning af Kulturarkadens funktioner nu. Det er simpelthen ikke økonomisk ansvarligt på nuværende tidspunkt. Og så få år efter at det med store omkostninger blev flyttet væk fra centrum.

Thomas G. Bagge
Radikale Venstre i Vordingborg kommune

Høringssvar til helhedsplanen for Vordingborg by 2

Helhedsplanen er på dagsordenen til mødet i Kommunalbestyrelsen torsdag den 14. marts.
Der er foretaget mindre ændringer som følge af høringssvarene. Hvidbog med alle høringssvar kan findes her.

Radikale Venstres høringssvar indgår i hvidbogen. De vigtigste punkter er desuden opregnet i dette indlæg.

Høringssvar til helhedsplanen for Vordingborg by 1

Her er høringssvar fra Carsten Nøhr Larsen (kandidat til kommunalvalget for Radikale Venstre), 9. februar 2013:

”Vordingborg by skal styrkes som kommunecenter” står der i forslag til helhedsplan for Vordingborg by.

Det er som om centralisering er blevet et bevidstløst mål i sig selv. Men har borgerne i Vordingborg by krav på bedre indkøbsmuligheder end borgerne i Stege og Præstø? Skal vi arbejde for at skævvride kommunen endnu mere end det allerede er tilfældet?

Et butikscenter skal trække kunderne hjem fra Næstved, men også fra Præstø og Stege, og fra Algade. Selv hvis det skulle lykkes at gennemføre planen, så står spørgsmålet tilbage: var det sådan en by vi ville have? Var det den form for centralisering vi drømte om?

Efter min mening bør ambitionen være, at gøre Vordingborg til en bedre by – for byens egne borgere.

Jeg har to konkrete forslag:

Skal rådhuset bevares eller rives ned? Jeg vil foreslå en mellemting. Bevar den smukke byrådssal og de nærmeste fløje, med den nye kantine. Den resterende del rives ned og gøres til P-plads. Det fine miljøet omkring hovedindgangen bevares, men skal selvfølgelig have lagt fliserne på plads, så det ikke ligner en pløjemark. På Kvickly-grunden bygges en ny administrationsbygning på 2-3 etager efter behov.

Butiksnære P-pladser er vigtige for kunderne. Fra P-pladsen ved rådhuset skabes en direkte trafikal sammenhæng med P-pladserne lige bag Algade. Gyderne ved Fakta og det tidligere Superbest glasoverdækkes, og bliver til butiksarkader. Butikkerne i Algade får adgang både fra det fri og fra arkaderne og bliver dermed en del af et butikscenter på godt 4000 m2, eller 5000 m2, hvis den næste gyde ved Sadolin bliver taget med. Så har man et bynært butikscenter med facade mod Algade. Måske ikke så stort at det vil trække kunder fra hele regionen, men stort nok til at gøre shopping mere attraktiv for byens egne borgere. Hvis det bliver en succes kan centeret vokse; Der er faktisk plads til 10.000 m2, mellem Algade og Voldgade,
men så begynder det nok at knibe med P-pladserne.

Hvor skal man i øvrigt parkere, hvis man lægger rådhus, bibliotek og butikscenter på hele rådhusgrunden?

Carsten Nøhr Larsen
Arkitekt MAA
Hovvejen 12
4771 Kalvehave

Vordingborg kaserne

Henvendelse til Radikale Venstres forsvarsordfører Rasmus Helveg Petersen fra Birgitte Steen Jørgensen.

Kære Rasmus

Hærens Operative Kommando har mandag den 25. februar 2013 givet ordre til, at DANILOG på Vordingborg Kaserne skal opsplittes og de første små 100 stillinger flyttes til Karup. Det synes jeg sammen med den øvrige Kommunalbestyrelse i Vordingborg er en bekymrende udmelding og mener, at det lugter af utidig indblanding i forsvarsforligsforhandlingerne.

I første omgang drejer det sig om 92 fuldtidsstillinger, der skal flyttes, men det er kun begyndelsen. Hærchef generalmajor Agner Rokos har tidligere udtalt, at hans planer var at opsplitte DANILOG og fordele den i henholdsvis Aalborg, Karup og Skrydstrup.
Både beslutningen og tidspunktet for offentliggørelsen vækker forundring og vrede. Lige nu kæmper vi for at bevare Vordingborg Kaserne og afventer spændt resultatet af forsvarsforliget.

Det kan kun opfattes, som et forsøg på at påvirke den igangværende politiske proces eller som et forsøg på at lukke Vordingborg Kaserne udenom den politiske stillingtagen. Jeg kan ikke se, at Hærens Operative Kommando ikke kan vente med at flytte rundt med opgaver og personale, til de overordnede strukturer for fremtidens forsvar er på plads.

Læs videre

Rådhusbyggeri og butikscenter

Beslutningen er ikke truffet. Hele kommunalbestyrelsen står bag et budgetforlig, hvoraf det fremgår at muligheden for et byggeri med begge dele skulle undersøges, samt eventuelt bibliotek. Den fase er vi i nu.

Helhedsplanen for Vordingborg by har lige været i høring. Nu tager vi så stilling til de indkomne svar, blandt andet de, der omfatter Rådhusgrunden.

Radikale Venstre ønsker ikke at bygge ny musikskole og nyt bibliotek i Vordingborg. Det er der 2 grunde til. Dels har vi ikke pengene, og desuden har man i sin tid stillet borgere, der flyttede til Sydhavnen i udsigt, at kommunen ville udvikle dette område. Fjerner man funktionerne i den kun 7 år gamle Kulturarkade, så skolder man virkelig dette område af Vordingborg by.

Jeg har derfor stemt imod nyt byggeri til bibliotek og musikskole.

Venlig hilsen
Birgitte Steen Jørgensen

Bevar Vordingborg kaserne!

Vordingborg kaserne er truet af lukning. Det vil have meget dramatiske konsekvenser for Vordingborg kommune. Vi har derfor sendt nedenstående opfordring til Radikale Venstres forsvarsordfører:

Kære Rasmus Helveg Petersen

Vi er klar over at der i øjeblikket foregår forhandlinger som bl.a. vedrører Vordingborgs fremtid som kaserneby. Radikale Venstre i Vordingborg kommune er stærkt bekymrede for udsigten til at vi kan miste kasernen.

Der er gode økonomiske argumenter for at bevare den. Det er et nymoderniseret og velfungerende anlæg. Og det vil have ganske dramatiske konsekvenser for vores kommune hvis så mange arbejdspladser forsvinder. Jeg vil henvise til den udtalelse, som gruppeformændene for hele kommunalbestyrelsen kom med igår, ligesom jeg ved at du 4. feb. har modtaget materiale fra Birgitte Steen Jørgensen (medl. af kommunalbestyrelsen) der nærmere opregner fordelene ved Vordingborg kaserne.

Vi noterer os at ordfører for landdistrikter Andreas Steenberg (R) idag udtrykker at “det er bekymrende, at en række kommuner uden for København taber arbejdspladser år efter år og ender på et økonomisk sidespor..”

Dette er endnu en grund til at det er så vigtigt at kæmpe for, at de statslige arbejdspladser i vores område opretholdes. I dette tilfælde mener vi at alle økonomiske argumenter taler for det. Det drejer sig ikke alene om de ca. 800 arbejdspladser der er på kasernen, men også om alle de lokale underleverandører – og de dertil knyttede arbejdspladser.

Jeg vil derfor, på kommuneforeningens vegne, stærkt opfordre dig til at gøre alt for at Vordingborg bevarer sin kaserne.

Med venlig hilsen
Thomas G. Bagge
Formand for Radikale Venstre i Vordingborg kommune

Bevar ungdomshuset

Ungdomshuset Birdhouse har, i sin korte levetid, været med til at skabe et levende ungdomsmiljø. De unge mennesker har synligt bevist, at de kan organisere mange forskellige aktiviteter i og omkring huset.
Det er lige fra folkekøkken, samarbejde med ungdomsskolen og kunstskolen BgK Storstrøm til koncerter og workshops af enhver art. Derudover er det et sted hvor unge kan møde hinanden på tværs af uddannelser og interesser. Det Radikale Venstre ønsker at alt dette skal fortsætte og støtter derfor varmt at Birdhouse videreføres.

Thomas G. Bagge
og Vibeke Grønbæk
Radikale Venstre

Radikal nytårshilsen

2011 i Vordingborg kommune har budt på mange positive tiltag, som er blevet helt overskygget af Slotstorvet og Algades lukning, Sti i Stege og de sandsynlige skolelukninger. Ting, der berører mange mennesker dybt, og som derfor har præget mediedækningen.

Jeg har været meget bekymret for det trafikpres som Riddergade og Glambæksvej ville få ved en lukning af biltrafik over Slotstorvet. Derfor støtter jeg også op om den midlertidige åbning, og håber på, at tiden vil vise, at det er den rigtige løsning. Algades status som gå eller sidegade finder jeg knapt så problematisk

Sti i Stege fjernes nu. Det har været et fejlkøb, som har givet mange skader pga. fald på de glatte flader og skarpe kanter. Håndværksmæssigt har det været så dårligt, at entreprenøren nu skal retablere de oprindelige Hages og Store Torv.

Det er tvingende nødvendigt, at vi forbedrer vores folkeskole, da mere end 20 % af de unge ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig har vi et dramatisk faldende børnetal, som vi er nødt til at tage stilling til i tide.

Der blev derfor nedsat et udvalg, som jeg har været formand for. Det havde til opgave, at komme med forslag til forbedringer af vores folkeskole, hvor pengene skulle findes inden for skolernes budget. Alle partier støttede op om det vi fremlagde. Men nu, når pengene skal findes, slutter enigheden. Vi har behov for 10-15 mio. hvert år. Det er kun i flertalsgruppens forslag at midlerne er fundet. Alle 3 forslag (fra flertalsgruppen, DF og V) er nu sendt i høring.

For at skaffe de mange penge har A, B, C og SF peget på en anden struktur med 5 skoler med filialer. Det giver færre ledere og en større mulighed for at fylde op på de små skoler. Desuden en lukning af Klosternakkeskolen, som er den ene af Præstø bys skoler, og en ændring af Kalvehave skole til specialundervisning. Børnene på Klosternakken kan rummes på Abildhøjskolen, hvis man i få år bruger SFO-lokalerne, når de står ubenyttede.

Multicenteret i Præstø, der skal rumme både plejeboliger, sundhedsaktiviteter og idræt skrider planmæssigt frem, og det vil stå færdigt om 2 år. Det er rart at tænke på, at det var Michael Larsen og jeg, der pressede på for at få penge afsat i budgettet, og at de andre partier så tilsluttede sig, da vi havde valgkamp.

Radikale Venstre har altid været tilhænger af flere cykelstier. Det er derfor dejligt, at vi nu får udbygget cykelstierne på Østmøn, så man kan cykle sikkert fra Stege til Borre. Borgcenteret har fået samlet nok midler ind til etableringen, og GeoCenter Møns Klint kommer igen ud med et flot regnskab, så der er bestemt også meget, vi kan glædes over.

Godt nytår!

Birgitte Steen Jørgensen

Et levende Slotstorv

Redaktør Henning Gøtz undrer sig i Sjællandske over, at et stort flertal i Kommunalbestyrelsen stemte for forslaget om at åbne Slotstorvet for trafik, samtidig med, at der i vedtagelsen står, at det kun er til Borgcentrets åbning om 1½ år.
Det er selvfølgelig en vedtagelse, som også Radikale Venstre har overvejet nøje. Men når vi ikke kunne få det, som bl.a. jeg ønsker, en permanent åbning af Slotstorvet, så er det at foretrække, at vi i hvert fald i en lang periode hjælper de mennesker, der har været voldsomt generet af lukningen.
Jeg håber, at tiden vil vise, at det er den rigtige løsning, som Vordingborg bymidte nu i mange måneder vil opleve. Så kan det jo være, at lukningspolitikerne ændrer holdning.

Birgitte Steen Jørgensen,
Radikale Venstre