Radikal politik i kommunalbestyrelsen

Radikale Venstre stiller op til Kommunalvalget i Vordingborg Kommune med visioner om mangfoldighed, bæredygtighed, et velfungerende nærdemokrati, sund økonomi og et godt erhvervsklima. Du kan se hele vores valgprogram her på siden. Nedenfor er der nogle hovedpunkter fra valgprogrammet. Se også vores profil på Facebook. Både her nedenfor og på Facebook er du velkommen til at stille spørgsmål til vores valgprogram.

Plads til alle børn og unge

Vi ønsker en mangfoldig skole, hvor børn og unge udvikler sig med hver deres bagage, både fagligt og socialt. Vi bakker op om kommunens skolereform ”Fokus på folkeskolen”. Der er nu en evaluering af reformen igang. Når man gennemfører så store ændringer, vil der ofte vise sig ting som efterfølgende skal justeres. Det er vi parate til!

Flere iværksættere – bedre erhvervsservice

Vi skal naturligvis benytte de bedste kompetencer der findes i kommunen, og foreslår derfor at den lokale erhvervsservice integreres i Væksthus Sjælland, der har til huse i Vordingborg.

Vi ønsker en samlet indsats til gavn for erhvervslivet.

Grøn omstilling og innovation

Radikale Venstre vil arbejde for en kommune, der i alle forhold er bæredygtig. Med bæredygtighed mener vi valg og løsninger, der ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer.

Vi ønsker at profilere Vordingborg kommune som en kommune der vægter miljøet og den grønne omstilling højt.

Nærdemokrati og mangfoldighed

Vi tror ikke på bevidstløs centralisering af kommunens tilbud, men på at der udvikles, så lokale styrker og kvaliteter tilgodeses. Vi bor i en stor kommune, som bør udvikles med ligeværdighed omkring de 3 købstæder.

Det kræver et velfungerende nærdemokrati, for der er blevet længere fra borgere til politikere.

Vi vil have større inddragelse af lokalråd, foreninger – og lokale ungdomsråd.

Stem på Radikale Venstre til Kommunalvalget den 19. november!

 

Læs mere:

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Valgprogrammet kan downloades som pdf her

 

Vordingborg indstik

 

Et levende Slotstorv

Redaktør Henning Gøtz undrer sig i Sjællandske over, at et stort flertal i Kommunalbestyrelsen stemte for forslaget om at åbne Slotstorvet for trafik, samtidig med, at der i vedtagelsen står, at det kun er til Borgcentrets åbning om 1½ år.
Det er selvfølgelig en vedtagelse, som også Radikale Venstre har overvejet nøje. Men når vi ikke kunne få det, som bl.a. jeg ønsker, en permanent åbning af Slotstorvet, så er det at foretrække, at vi i hvert fald i en lang periode hjælper de mennesker, der har været voldsomt generet af lukningen.
Jeg håber, at tiden vil vise, at det er den rigtige løsning, som Vordingborg bymidte nu i mange måneder vil opleve. Så kan det jo være, at lukningspolitikerne ændrer holdning.

Birgitte Steen Jørgensen,
Radikale Venstre

Storstrømsbroen og Femern

Radikale Venstre har bedt om at få Storstrømsbroen til drøftelse på førstkommende møde i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.
Da Vordingborg indgav sit høringssvar vedrørende Femern-forbindelsen pegede vi allerede på, at det ville være ønskeligt med en tunnel langs Farø-broerne, som Heino Hahn meget rigtigt siger til Sjællandske Medier.
I dag er broens tilstand værre, end vi vidste. Det er derfor ønskeligt at Folketinget tager fat på sagen. Det er nødvendigt med en sikker, dobbeltsporet forbindelse mellem Sjælland og Falster hurtigst muligt.
Jeg har derfor taget kontakt til Radikale Venstres trafikordfører, Andreas Steenberg, der vil tage sagen op med trafikministeren på et møde i den kommende uge. Jeg kan kun opfordre de politiske partier i Vordingborg til ligeledes at kontakte deres trafikordførere, da forbindelsen er en livsnerve for vores kommune.

Birgitte Steen Jørgensen
Radikale Venstre i Vordingborg

Slotstorvet og biltrafik

Vi har nu oplevet en periode, hvor der har været lukket for bilkørsel via Slotstorvet.
Radikale Venstre finder ikke det er ønskeligt som en permanent løsning. Riddergade er ikke egnet til den øgede trafik, specielt lastbiltrafik, der kommer fra nord og øst og skal mod Sydhavnen.
Radikale Venstre støtter derfor ikke flertalsbeslutningen i teknisk udvalg, der ikke ønsker åbnet for biltrafik fra Københavnsvej til Færgegårdsvej.
Teknisk udvalgs beslutning er ikke i overensstemmelse med den tidligere kommunalbeslutning. Den skal derfor til fornyet behandling i kommunalbestyrelsen. Her vil Radikale Venstre stemme for en åbning af trafikken via Slotstorvet.

Birgitte Steen Jørgensen og Vibeke Grønbæk
Radikale Venstre