Interview med Vibeke Grønbæk

Vibeke er vores kandidat til Regionsvalget. Lyt her til hendes erfaringer og hendes tanker om at gøre en forskel!

 

Der er styr på økonomien

Vordingborg har styr på økonomien, selv om vi ikke er en rig kommune. Når Knud Larsen fra Venstre skriver i et læserbrev, at økonomien skal genoprettes, så taler han mod bedre vidende. Nu er der orden. Det var der ikke ved kommunesammenlægningen.

Vi har i valgkampen hørt på mange udtalelser fra blå blok om at Vordingborg kommune er ineffektiv. Den liberale tænketank, Cepos har lige offentliggjort beregninger, som viser, at kommuner som København og Herlev koster mere pr. borger end Vordingborg, og de er jo ikke ligefrem udkantsdanmark.

Et godt eksempel på at Vordingborgs ansatte er dygtige og effektive er sundhedsområdet, som har opnået flotte resultater til gavn for borgerne. Som formand for sundhedsudvalget er jeg stolt af medarbejdernes arbejde.

Med venlig hilsen

Birgitte Steen Jørgensen, Radikale Venstre

Borgmesterkandidat

Er der mon plads til en tilflytter i Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse?

Jeg opstiller for Radikale Venstre, er tilflyttet Vordingborg Kommune for 3 år siden, med bopæl på Møn.

I 1969 var jeg elev på Rødkilde Højskole, og blev senere sygeplejerske og sundhedsplejerske, de seneste 20 år som leder af sundhedsplejen.

Min første ansættelse som sundhedsplejerske var i Vordingborg Kommune. Dengang oplevede jeg en kommune der var meget driftig, en Algade der summede af liv, fuld damp på erhvervslivet, en aktiv og meget blandet befolkning der gik med løftede hoveder, en natur mange søgte fred og ro i, en kultur man blev beriget af.

Vinteren 1978 – 1979 blev en minderig vinter, med meterhøje snedriver og isolerede børnefamilier. Slæder blev fundet frem, der blev skovlet sne, man delte hvad man havde af forråd og andet, befolkningen stod sammen. Man hjalp hinanden på kryds og tværs af politiske ståsteder og personlige holdninger. I moderne sprogbrug for ledere, ville man sige: Det var ”Den brændende platform” der fik befolkningen til at stå sammen om et eneste mål – AT OVERLEVE.

Hvad kan vi i 2020 bringe i spil som ”Den brændende platform”? Hvad skal der til, for at vi igen kan stå skulder ved skulder og trække med et fælles ansvar mod det fælles mål:

”At få Vordingborg Kommune på landkortet, så nye familier med glæde flytter til kommunen. Så erhvervslivet igen får en opblomstringstid. Så vi igen får råd til alt det vi også gerne vil. Professionel pleje og omsorg af vores ældre og ikke mindst professionel læring og omsorg for vores børn og unge.”

Måske alle de spædbørn jeg vejede og undersøgte i årene 1978 til 1982, der nu er i deres bedste alder, også har et bud på fremtiden for Vordingborg Kommune.

JEG LYTTER OGSÅ TIL JER!

Anne Marie Knudsen, KB-kandidat Radikale Venstre

 

 

 

 

 

Radikal politik i kommunalbestyrelsen

Radikale Venstre stiller op til Kommunalvalget i Vordingborg Kommune med visioner om mangfoldighed, bæredygtighed, et velfungerende nærdemokrati, sund økonomi og et godt erhvervsklima. Du kan se hele vores valgprogram her på siden. Nedenfor er der nogle hovedpunkter fra valgprogrammet. Se også vores profil på Facebook. Både her nedenfor og på Facebook er du velkommen til at stille spørgsmål til vores valgprogram.

Plads til alle børn og unge

Vi ønsker en mangfoldig skole, hvor børn og unge udvikler sig med hver deres bagage, både fagligt og socialt. Vi bakker op om kommunens skolereform ”Fokus på folkeskolen”. Der er nu en evaluering af reformen igang. Når man gennemfører så store ændringer, vil der ofte vise sig ting som efterfølgende skal justeres. Det er vi parate til!

Flere iværksættere – bedre erhvervsservice

Vi skal naturligvis benytte de bedste kompetencer der findes i kommunen, og foreslår derfor at den lokale erhvervsservice integreres i Væksthus Sjælland, der har til huse i Vordingborg.

Vi ønsker en samlet indsats til gavn for erhvervslivet.

Grøn omstilling og innovation

Radikale Venstre vil arbejde for en kommune, der i alle forhold er bæredygtig. Med bæredygtighed mener vi valg og løsninger, der ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer.

Vi ønsker at profilere Vordingborg kommune som en kommune der vægter miljøet og den grønne omstilling højt.

Nærdemokrati og mangfoldighed

Vi tror ikke på bevidstløs centralisering af kommunens tilbud, men på at der udvikles, så lokale styrker og kvaliteter tilgodeses. Vi bor i en stor kommune, som bør udvikles med ligeværdighed omkring de 3 købstæder.

Det kræver et velfungerende nærdemokrati, for der er blevet længere fra borgere til politikere.

Vi vil have større inddragelse af lokalråd, foreninger – og lokale ungdomsråd.

Stem på Radikale Venstre til Kommunalvalget den 19. november!

 

Læs mere:

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Valgprogrammet kan downloades som pdf her

 

Vordingborg indstik

 

Oasen og Birkelyhjemmet

Sidste skud på en fantastisk opgradering af hele psykiatri- og handicapområdet.
Der er virkelig sket meget siden kommunesammenlægningen. Jeg har lige været til åbent hus arrangement på Oasen. For de, der kan huske det gamle plejehjem, er det dejligt at se de lyse og indbydende lokaler, der er indrettet til socialpsykiatrien. Jeg blev også inviteret inden for hos beboerne, som har fået nogle rare, moderne lejligheder med en dejlig udsigt til haven og Stege Bugt.
Tidligere på måneden var jeg, som formand for Sundhedsudvalget, inviteret til en sund kost dag hos Socialpsykiatrien på Platanvej i Stege. Også her var jeg på besøg hos en af beboerne, og kunne se, hvor godt lejlighederne er blevet indrettet. De vender alle ud til en stor smuk have med masser af muligheder for aktiviteter og hyggekroge.
Og så er der Elverhøjene, aktivitetshuset for udviklingshæmmede, som blev indviet i september. Den gamle nedslidte børnehave er blevet til et hus fuld af kunst og oplevelsesmuligheder. Og en stor have, der er anlagt, så også kørestolsbrugere kan bruge den.
Møn har sandelig også fået del i de mange nye tiltag i Vordingborg kommune.

Birgitte Steen Jørgensen