Radikal politik i kommunalbestyrelsen

Radikale Venstre stiller op til Kommunalvalget i Vordingborg Kommune med visioner om mangfoldighed, bæredygtighed, et velfungerende nærdemokrati, sund økonomi og et godt erhvervsklima. Du kan se hele vores valgprogram her på siden. Nedenfor er der nogle hovedpunkter fra valgprogrammet. Se også vores profil på Facebook. Både her nedenfor og på Facebook er du velkommen til at stille spørgsmål til vores valgprogram.

Plads til alle børn og unge

Vi ønsker en mangfoldig skole, hvor børn og unge udvikler sig med hver deres bagage, både fagligt og socialt. Vi bakker op om kommunens skolereform ”Fokus på folkeskolen”. Der er nu en evaluering af reformen igang. Når man gennemfører så store ændringer, vil der ofte vise sig ting som efterfølgende skal justeres. Det er vi parate til!

Flere iværksættere – bedre erhvervsservice

Vi skal naturligvis benytte de bedste kompetencer der findes i kommunen, og foreslår derfor at den lokale erhvervsservice integreres i Væksthus Sjælland, der har til huse i Vordingborg.

Vi ønsker en samlet indsats til gavn for erhvervslivet.

Grøn omstilling og innovation

Radikale Venstre vil arbejde for en kommune, der i alle forhold er bæredygtig. Med bæredygtighed mener vi valg og løsninger, der ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer.

Vi ønsker at profilere Vordingborg kommune som en kommune der vægter miljøet og den grønne omstilling højt.

Nærdemokrati og mangfoldighed

Vi tror ikke på bevidstløs centralisering af kommunens tilbud, men på at der udvikles, så lokale styrker og kvaliteter tilgodeses. Vi bor i en stor kommune, som bør udvikles med ligeværdighed omkring de 3 købstæder.

Det kræver et velfungerende nærdemokrati, for der er blevet længere fra borgere til politikere.

Vi vil have større inddragelse af lokalråd, foreninger – og lokale ungdomsråd.

Stem på Radikale Venstre til Kommunalvalget den 19. november!

 

Læs mere:

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Valgprogrammet kan downloades som pdf her

 

Vordingborg indstik

 

Radikal nytårshilsen

2011 i Vordingborg kommune har budt på mange positive tiltag, som er blevet helt overskygget af Slotstorvet og Algades lukning, Sti i Stege og de sandsynlige skolelukninger. Ting, der berører mange mennesker dybt, og som derfor har præget mediedækningen.

Jeg har været meget bekymret for det trafikpres som Riddergade og Glambæksvej ville få ved en lukning af biltrafik over Slotstorvet. Derfor støtter jeg også op om den midlertidige åbning, og håber på, at tiden vil vise, at det er den rigtige løsning. Algades status som gå eller sidegade finder jeg knapt så problematisk

Sti i Stege fjernes nu. Det har været et fejlkøb, som har givet mange skader pga. fald på de glatte flader og skarpe kanter. Håndværksmæssigt har det været så dårligt, at entreprenøren nu skal retablere de oprindelige Hages og Store Torv.

Det er tvingende nødvendigt, at vi forbedrer vores folkeskole, da mere end 20 % af de unge ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig har vi et dramatisk faldende børnetal, som vi er nødt til at tage stilling til i tide.

Der blev derfor nedsat et udvalg, som jeg har været formand for. Det havde til opgave, at komme med forslag til forbedringer af vores folkeskole, hvor pengene skulle findes inden for skolernes budget. Alle partier støttede op om det vi fremlagde. Men nu, når pengene skal findes, slutter enigheden. Vi har behov for 10-15 mio. hvert år. Det er kun i flertalsgruppens forslag at midlerne er fundet. Alle 3 forslag (fra flertalsgruppen, DF og V) er nu sendt i høring.

For at skaffe de mange penge har A, B, C og SF peget på en anden struktur med 5 skoler med filialer. Det giver færre ledere og en større mulighed for at fylde op på de små skoler. Desuden en lukning af Klosternakkeskolen, som er den ene af Præstø bys skoler, og en ændring af Kalvehave skole til specialundervisning. Børnene på Klosternakken kan rummes på Abildhøjskolen, hvis man i få år bruger SFO-lokalerne, når de står ubenyttede.

Multicenteret i Præstø, der skal rumme både plejeboliger, sundhedsaktiviteter og idræt skrider planmæssigt frem, og det vil stå færdigt om 2 år. Det er rart at tænke på, at det var Michael Larsen og jeg, der pressede på for at få penge afsat i budgettet, og at de andre partier så tilsluttede sig, da vi havde valgkamp.

Radikale Venstre har altid været tilhænger af flere cykelstier. Det er derfor dejligt, at vi nu får udbygget cykelstierne på Østmøn, så man kan cykle sikkert fra Stege til Borre. Borgcenteret har fået samlet nok midler ind til etableringen, og GeoCenter Møns Klint kommer igen ud med et flot regnskab, så der er bestemt også meget, vi kan glædes over.

Godt nytår!

Birgitte Steen Jørgensen