36 færre voksne i skoleklubberne

Venstre, støttet af DF og Konservative, har fjernet den pædagogiske ledelse i skoleklubberne i Vordingborg kommune. Når man læser artiklen i Sjællandske Medier d. 28.10. kan man få det indtryk, at det hænger sammen med den ellers fine nedsættelse af forældrebetalingen til 700 kr. Det er ikke tilfældet. Allerede ved starten på budgetlægningen var det et ønske fra Venstre, at SFO-lederne skulle fjernes. Nedsættelsen af forældrebetalingen bevirker derimod, at der nu er en normering på 33 børn til 1 pædagog. Alt i alt er der fjernet 18 pædagoger i SFO’erne pga. faldende børnetal. 14 pga. forældrebetalingen og 4 efter fjernelse af lederne. Der vil fremover være 36 færre voksne i skoleklubberne.
Venstre, DF og Konservative har så afsat 250.000 kr. til i stedet at bruge studentermedhjælpere. Det må være et slag i ansigtet på de pædagoger, der har mistet deres job.
Alle tal kan ses i Børn, unge og familieudvalgets dagsordener.

Med venlig hilsen
Else-Marie Langballe Sørensen, Socialistisk Folkeparti
Helle Mandrup Tønnesen, Enhedslisten
Mette Høgh Christiansen, Socialdemokratiet
Birgitte Steen Jørgensen, Radikale Venstre

Børns trivsel kræver nærvær

Formanden for BUF udvalget, Kirsten Overgaard, udtaler til Sjællandske medier i debatten om 33 børn til 1 pædagog, at ” I dag er der 26 børn til 1 pædagog, så mange flere børn er der altså slet ikke tale om.” Radikale Venstre er dybt uenig i den udtalelse. 7 børn ekstra er mange. Det er et helt drengefodboldhold.
Hvis man meget sympatisk og reelt ønsker at nedsætte forældrebetalingen i skoleklubberne, må det ikke ske på bekostning af de menneskelige relationer, som vil gå tabt med 33 børn til 1 pædagog. Børns trivsel skal ikke sættes ind i et regneark. Børns trivsel kræver folk på gulvet og dermed tætte relationer og nærvær gennem hele opvæksten.
Hvad hvis et af børnene kommer til skade? Hvem bliver så hos de 32 andre?

Vibeke Grønbæk, Radikale Venstre

33 børn til 1 pædagog!

Venstre i Børn, unge og familieudvalget (BUF) i Vordingborg kommune ønsker at omdanne SFOerne til en fælles klub for både indskoling og mellemtrinnet til en pris på 700 kr. pr. måned. Prisen kan være tillokkende, men ønsker forældrene det, når deres børn samtidig skal presses ind i en ordning, hvor der kun er 1 pædagog til 33 børn? Der vil ikke længere være et pædagogisk tilbud, kun ren overvågning! Ordningen betyder, at der skal afskediges yderligere 10 pædagoger ud over de 19, der allerede er ved at blive fjernet pga det faldende børnetal. Det er en uhyggelig discountløsning, som Venstre arbejder for. Det er til skade for børnene, Folkeskolen og dens ansatte.

Vibeke Grønbæk, Radikale Venstre