Jan Heidebo til mini-folkemøde i Præstø

En dejlig solrig dag på gaden i Præstø. Jan Heidebo var en af talerne ved mini-folkemødet i Præstø, og sagde bl.a.:
“Det vi håber på at kunne gøre i de næste fire år, er at gennemføre noget af det vi virkelig gerne vil – i stedet for at rydde op efter andre. Det er et humanistisk menneskesyn, en mere ambitiøs grøn klimapolitik, og et socialt grundsyn, hvor vi hjælper udsatte børn – og dem der virkelig trænger – og som er mere eller mindre usynlige i vores samfund. Og hvis I gerne vil vælge nogen, der faktisk også kan skaffe pengene til at det kan lykkes, så stem på Radikale Venstre”
Ud over talen fra scenen på Svend Gønges Torv, blev der også tid til en snak med vælgere på gaden.

Mini-folkemødet blev arrangeret af Præstø Handelsstandsforening og SF-kandidat Ulla Birk Johansen.

Her er et kort indslag fra dagen i TV Øst

Mini-folkemøde i Præstø, lørdag den 13. juni 2015

Jan Heidebo taler på scenen på Svend Gønges Torv kl. 11.30 – 11.45

Se programmet her:

Annonce Præstø13juni

Radikal politik i kommunalbestyrelsen

Radikale Venstre stiller op til Kommunalvalget i Vordingborg Kommune med visioner om mangfoldighed, bæredygtighed, et velfungerende nærdemokrati, sund økonomi og et godt erhvervsklima. Du kan se hele vores valgprogram her på siden. Nedenfor er der nogle hovedpunkter fra valgprogrammet. Se også vores profil på Facebook. Både her nedenfor og på Facebook er du velkommen til at stille spørgsmål til vores valgprogram.

Plads til alle børn og unge

Vi ønsker en mangfoldig skole, hvor børn og unge udvikler sig med hver deres bagage, både fagligt og socialt. Vi bakker op om kommunens skolereform ”Fokus på folkeskolen”. Der er nu en evaluering af reformen igang. Når man gennemfører så store ændringer, vil der ofte vise sig ting som efterfølgende skal justeres. Det er vi parate til!

Flere iværksættere – bedre erhvervsservice

Vi skal naturligvis benytte de bedste kompetencer der findes i kommunen, og foreslår derfor at den lokale erhvervsservice integreres i Væksthus Sjælland, der har til huse i Vordingborg.

Vi ønsker en samlet indsats til gavn for erhvervslivet.

Grøn omstilling og innovation

Radikale Venstre vil arbejde for en kommune, der i alle forhold er bæredygtig. Med bæredygtighed mener vi valg og løsninger, der ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer.

Vi ønsker at profilere Vordingborg kommune som en kommune der vægter miljøet og den grønne omstilling højt.

Nærdemokrati og mangfoldighed

Vi tror ikke på bevidstløs centralisering af kommunens tilbud, men på at der udvikles, så lokale styrker og kvaliteter tilgodeses. Vi bor i en stor kommune, som bør udvikles med ligeværdighed omkring de 3 købstæder.

Det kræver et velfungerende nærdemokrati, for der er blevet længere fra borgere til politikere.

Vi vil have større inddragelse af lokalråd, foreninger – og lokale ungdomsråd.

Stem på Radikale Venstre til Kommunalvalget den 19. november!

 

Læs mere:

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Valgprogrammet kan downloades som pdf her

 

Vordingborg indstik