Lindholm – en uopdaget perle

Tænk hvis Lindholm kunne blive et flagskib for Vordingborg Kommune ?

Et flagskib med fokus på

  • BÆREDYGTIGHED
  • ØKOLOGI
  • TURISME
  • ERHVERV

Bæredygtighed i form af: Opbygning af flere former for vedvarende/alternativ energi på og omkring øen.

Videnscenter om bæredygtighed med mulighed for specialeskrivning og forskning. Gæstevisit fra ind- og udland herunder undervisning af elever fra folkeskolen og videregående undervisningssteder.

Økologi i form af: Dyrehold , pryd- og urtehave baseret på økologisk drift. Økologisk køkken. Undervisning i samme.

Turisme i form af: Events med tilbud til familier om et ophold på øen, hvor et professionelt hold af kokke med flere, guider gæsterne igennem hele processen fra slagtning, partering, tilberedning af måltider til man samles om et festligt dækket bord.

Erhverv i form af: Eventmanager skal drifte turismen. Konsulentbistand tilbydes til interesserede i og udenfor Vordingborg Kommune. Undervisere ansættes.

En økologisk fiskefarm ved øen. En økologisk efterskole.

Vordingborg Kommunes nyansatte koordinator for : Vordingborg en bæredygtig kommune fik kontor på Lindholm. Færgefarten bibeholdes.

Ovenstående Radikale ideer er fremlagt og suppleret på Stormødet om Økologi og Bæredygtighed i Vordingborg Kommune d. 4.11. 2013

Anne Marie Knudsen, KB-kandidat, Radikale Venstre

Grøn omstilling og udvikling hånd i hånd

I Vordingborg Kommune har vi noget som ingen af de andre kommuner har. Vi har Danmarks længste kystlinje, vi har mange spændende og mangfoldige havnemiljøer og en helt unik natur. Det skal vi have fokus på og det skal vi udvikle, for det er vores nøgle til en positiv udvikling inden for både erhverv og bosætning. Det kræver blot at vi der bor her, er enige om hvilken vej vi skal gå.

I Radikale Venstre mener vi at der er brug for en skarp profil, som skal brande Vordingborg Kommune og det skal være en profil, hvor bæredygtighed og grøn omstilling går hånd i hånd med udviklingsmuligheder – og ikke som det tit opleves kun skaber begrænsninger. Profilen skal understøttes af politikker inden for alle områder, som peger i samme retning. Det vil kunne udvikle eksisterende virksomheder og vil kunne tiltrække nye virksomheder som arbejder med grøn og bæredygtig udvikling som en del af deres koncept, det vil kunne betyde tilflytning af familier som vil leve sundere og som vil sikre børnene en god opvækst og det vil kunne styrke turismeerhvervet som også i fremtiden skal være et af de bærende erhverv i Vordingborg Kommune.

Michael Larsen

Kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Vordingborg Kommune

Radikal politik i kommunalbestyrelsen

Radikale Venstre stiller op til Kommunalvalget i Vordingborg Kommune med visioner om mangfoldighed, bæredygtighed, et velfungerende nærdemokrati, sund økonomi og et godt erhvervsklima. Du kan se hele vores valgprogram her på siden. Nedenfor er der nogle hovedpunkter fra valgprogrammet. Se også vores profil på Facebook. Både her nedenfor og på Facebook er du velkommen til at stille spørgsmål til vores valgprogram.

Plads til alle børn og unge

Vi ønsker en mangfoldig skole, hvor børn og unge udvikler sig med hver deres bagage, både fagligt og socialt. Vi bakker op om kommunens skolereform ”Fokus på folkeskolen”. Der er nu en evaluering af reformen igang. Når man gennemfører så store ændringer, vil der ofte vise sig ting som efterfølgende skal justeres. Det er vi parate til!

Flere iværksættere – bedre erhvervsservice

Vi skal naturligvis benytte de bedste kompetencer der findes i kommunen, og foreslår derfor at den lokale erhvervsservice integreres i Væksthus Sjælland, der har til huse i Vordingborg.

Vi ønsker en samlet indsats til gavn for erhvervslivet.

Grøn omstilling og innovation

Radikale Venstre vil arbejde for en kommune, der i alle forhold er bæredygtig. Med bæredygtighed mener vi valg og løsninger, der ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer.

Vi ønsker at profilere Vordingborg kommune som en kommune der vægter miljøet og den grønne omstilling højt.

Nærdemokrati og mangfoldighed

Vi tror ikke på bevidstløs centralisering af kommunens tilbud, men på at der udvikles, så lokale styrker og kvaliteter tilgodeses. Vi bor i en stor kommune, som bør udvikles med ligeværdighed omkring de 3 købstæder.

Det kræver et velfungerende nærdemokrati, for der er blevet længere fra borgere til politikere.

Vi vil have større inddragelse af lokalråd, foreninger – og lokale ungdomsråd.

Stem på Radikale Venstre til Kommunalvalget den 19. november!

 

Læs mere:

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Valgprogrammet kan downloades som pdf her

 

Vordingborg indstik

 

Vindmøller

Debatten om vindmøller raser. Der er mange ting, jeg tager med i min vurdering om jeg skal stemme ja eller nej til vindmøller i Vordingborg kommune.
Derfor var det meget givtigt at deltage i en tur d. 24. oktober til vindmølleområder andre steder i landet og kunne tale med både tilhængere og modstandere. Desværre var der mange kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke tog med.
På positivsiden tæller, at vi får mere ren energi og færre osende skorstene. Desuden synes jeg, møllerne er flotte, og jeg tror ikke, de har en negativ virkning på turismen.
På negativsiden tæller folks angst for skader på dyr og mennesker, og det kan ikke skjules, at de støjer.
På turen så vi bl.a. de 6 møller på Lerchenborg Gods på Asnæs. De er uden gearkasse, og der var næsten ingen støj fra dem. Faktisk overdøvede almindelig samtale lyden fra møllevingerne, selv når vi stod mindre end 25 meter fra dem. Vindstyrken var desværre kun 5 m./sek, som er under middelvinden, så det skal også med i vurderingen.
Ved Kyse mødte vi bl.a. en lodsejer, der var generet af en mølle, selv om den stod 900 meter væk. Årsagen til, at han fik meget støj, var turbulens, når lyden ramte skoven, hvor hans ejendom lå. Det er en oplysning, som jeg vil lægge vægt på, når vi skal vurdere opstilling af møller.
Inden jeg træffer min endelige beslutning vedrørende møllerne ved Koster, skal jeg læse alle høringssvarene, som er ved at blive samlet.

Birgitte Steen Jørgensen

Kloakering – svar fra ministeren

Birgitte Steen Jørgensen henvendte sig i foråret til Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager for at gøre opmærksom på de store økonomiske problemer husejere i vores del af landet kan løbe ind i, når de tvinges til at tilslutte sig offentlig kloakering.

Problemet beskrives i dette indlæg.

Margrethe Vestager skriver i sit svar, at regeringen er opmærksom på de problemer der beskrives og at der er et arbejde igang med henblik på at finde løsninger. Hun henviser til Miljøministeren som “er opmærksom på at der kan være tale om store udgifter for den enkelte husejer, når spildevandsforholdene skal forbedres. På den baggrund har Miljøministeriet iværksat en undersøgelse af, hvorvidt hjælpemulighederne kan forbedres.”

Ministerens svar kan læses i sin helhed her.