Forsamlingshusenes overlevelse

Radikale Venstre mener, det er vigtigt, at Vordingborg kommune sørger for at støtte forsamlingshusene, som er en del af livsnerven i lokalsamfundet.
Derfor bad jeg sammen med resten af økonomiudvalget d. 22. oktober 2014 om at få at vide hvilke muligheder, vi har for at give støtte. Svaret er ikke kommet endnu.
Eva Sommer Madsen, formand for Kultur, idræt og fritidsudvalget taler mod bedre vidende, når hun i Sjællandske d. 14.2. udtaler “Det må du spørge ØPU om, det er dem, der har bedt om en gennemgang af driften af alle de kommunale huse”
Nej. Det er KIF, der besluttede gennemgangen på mødet d. 11. november. Det er for dårligt, at Eva Sommer Madsen, som formand for udvalget ikke kender sin egen dagsorden og skubber ansvaret fra sig.

Birgitte Steen Jørgensen,
Radikale Venstre

Radikal politik i kommunalbestyrelsen

Radikale Venstre stiller op til Kommunalvalget i Vordingborg Kommune med visioner om mangfoldighed, bæredygtighed, et velfungerende nærdemokrati, sund økonomi og et godt erhvervsklima. Du kan se hele vores valgprogram her på siden. Nedenfor er der nogle hovedpunkter fra valgprogrammet. Se også vores profil på Facebook. Både her nedenfor og på Facebook er du velkommen til at stille spørgsmål til vores valgprogram.

Plads til alle børn og unge

Vi ønsker en mangfoldig skole, hvor børn og unge udvikler sig med hver deres bagage, både fagligt og socialt. Vi bakker op om kommunens skolereform ”Fokus på folkeskolen”. Der er nu en evaluering af reformen igang. Når man gennemfører så store ændringer, vil der ofte vise sig ting som efterfølgende skal justeres. Det er vi parate til!

Flere iværksættere – bedre erhvervsservice

Vi skal naturligvis benytte de bedste kompetencer der findes i kommunen, og foreslår derfor at den lokale erhvervsservice integreres i Væksthus Sjælland, der har til huse i Vordingborg.

Vi ønsker en samlet indsats til gavn for erhvervslivet.

Grøn omstilling og innovation

Radikale Venstre vil arbejde for en kommune, der i alle forhold er bæredygtig. Med bæredygtighed mener vi valg og løsninger, der ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer.

Vi ønsker at profilere Vordingborg kommune som en kommune der vægter miljøet og den grønne omstilling højt.

Nærdemokrati og mangfoldighed

Vi tror ikke på bevidstløs centralisering af kommunens tilbud, men på at der udvikles, så lokale styrker og kvaliteter tilgodeses. Vi bor i en stor kommune, som bør udvikles med ligeværdighed omkring de 3 købstæder.

Det kræver et velfungerende nærdemokrati, for der er blevet længere fra borgere til politikere.

Vi vil have større inddragelse af lokalråd, foreninger – og lokale ungdomsråd.

Stem på Radikale Venstre til Kommunalvalget den 19. november!

 

Læs mere:

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Valgprogrammet kan downloades som pdf her

 

Vordingborg indstik

 

Et rigt handelsliv – ikke et butikscenter

Vi ønsker liv i Vordingborgs gader. Og et rigt og varieret handelsliv. Derfor bør der ikke bygges et stort butikscenter på Rådhusgrunden. Man risikerer meget vel at spænde ben for den positive udvikling der kunne være i og omkring Algade når Borgcentret åbner. Det virker ikke realistisk at tro at et bycenter på Rådhusgrunden kan trække så mange flere handlende til byen at det både bliver rentabelt i sig selv og undgår at få dramatiske konsekvenser for de handlende i Algade, samt i kommunens to øvrige centerbyer, Stege og Præstø.

En fortætning og udvikling omkring den østlige ende af Algade er langt at foretrække. For at gøre Algade mere attraktiv kunne man overdække en del af den og de tilstødende gader. Dermed kan der skabes spændende nye byrum med gadeaktiviteter og torvehandel. I det hele taget vil et arbejde med handelsgadens kvalitet og udseende kunne give hele centrum et løft.

Derfor er det også godt at forslaget til Helhedsplan for Vordingborg by nævner udvikling af handelsmiljøet – f.eks. med en købstadsmanager. Der skal nemlig satses på kvalitet, samarbejde og samspil med Borgcentret.

Radikale Venstre foreslår en ombygning af det nuværende rådhus og tilbygning, der hvor de nuværende rammer er for dårlige.

Vi vil også gerne være med til at finde midler til at bygge en ny svømmehal. Ligeledes kan Solbakken indrettes med idræts- og kulturfaciliteter, gerne med et vandrehjem som ville give god mening her.

Selvom biblioteket på langt sigt bør ligge i centrum, kan vi ikke støtte en flytning af Kulturarkadens funktioner nu. Det er simpelthen ikke økonomisk ansvarligt på nuværende tidspunkt. Og så få år efter at det med store omkostninger blev flyttet væk fra centrum.

Thomas G. Bagge
Radikale Venstre i Vordingborg kommune

Rådhusbyggeri og butikscenter

Beslutningen er ikke truffet. Hele kommunalbestyrelsen står bag et budgetforlig, hvoraf det fremgår at muligheden for et byggeri med begge dele skulle undersøges, samt eventuelt bibliotek. Den fase er vi i nu.

Helhedsplanen for Vordingborg by har lige været i høring. Nu tager vi så stilling til de indkomne svar, blandt andet de, der omfatter Rådhusgrunden.

Radikale Venstre ønsker ikke at bygge ny musikskole og nyt bibliotek i Vordingborg. Det er der 2 grunde til. Dels har vi ikke pengene, og desuden har man i sin tid stillet borgere, der flyttede til Sydhavnen i udsigt, at kommunen ville udvikle dette område. Fjerner man funktionerne i den kun 7 år gamle Kulturarkade, så skolder man virkelig dette område af Vordingborg by.

Jeg har derfor stemt imod nyt byggeri til bibliotek og musikskole.

Venlig hilsen
Birgitte Steen Jørgensen

Et helt unikt teatermiljø

Blam - Neander Teater

Teaterkunsten i Vordingborg Kommune blev fejret grundigt, festligt og overbevisende ved overrækkelsen af årets Kulturpriser på spillestedet STARS den 18. januar.

Det er aldeles velfortjent at der kommer fuld offentlig fokus på værdien af et så egenartet og levende kunstnerisk miljø. Både producenter, kunstnere, arrangører, formidlere – og vores Teaterhøjskole er vigtige brikker i dette.

Man kan ønske at der i fremtiden vil kunne etableres et bredere samarbejde mellem disse aktører – og kommunen – om fortsat udvikling af teaterområdet. Og at også de fysiske forhold får et løft.

Samtidig er det helt tydeligt at satsningen på et egnsteater har været rigtig. Når der skabes grobund for et stærkt kreativt miljø er det noget der spreder sig som ringe i vandet. Aktiviteterne på Egnsteatret Cantabile 2 har været den direkte årsag til at vi i dag har så stærke teaterproducenter i kommunen og at vi har Waves, en teaterfestival med tusindvis af besøgende.

Med en fortsat fokus på teaterkunsten er der ikke blot mulighed for at der i Vordingborg Kommune kan produceres og spilles forestillinger af højeste kunstneriske kvalitet, men også at kommunen i kraft af sit helt unikke teatermiljø kan profilere sig endnu mere på kulturområdet.

Med berigende oplevelser, kultureksport, branding og lokal udvikling til følge.

 

Om prisuddelingen:

Årets kulturpris gik til Paolo Nani Teater, Neander Teater og Cantabile 2. Talentprisen gik til Ea Melissa Herbst Gjedde Christiansen. Derudover fik Teaterhøjskolen Rødkilde dommerkomiteens særlige anerkendelse.

Her er links til en række af aktørerne i Vordingborg Kommunes teatermiljø:
Paolo Nani http://www.paolonani.com
Neander Teater http://www.neander.dk/
Cantabile2 http://www.cantabile2.dk/
Teaterhøjskolen Rødkilde http://www.rodkilde.dk/
Teaterforeningen Bøgestrømmen http://teaterforeningen.dk/

 

Thomas G. Bagge
Radikale Venstre i Vordingborg

Bevar ungdomshuset

Ungdomshuset Birdhouse har, i sin korte levetid, været med til at skabe et levende ungdomsmiljø. De unge mennesker har synligt bevist, at de kan organisere mange forskellige aktiviteter i og omkring huset.
Det er lige fra folkekøkken, samarbejde med ungdomsskolen og kunstskolen BgK Storstrøm til koncerter og workshops af enhver art. Derudover er det et sted hvor unge kan møde hinanden på tværs af uddannelser og interesser. Det Radikale Venstre ønsker at alt dette skal fortsætte og støtter derfor varmt at Birdhouse videreføres.

Thomas G. Bagge
og Vibeke Grønbæk
Radikale Venstre