Ny radikal spidskandidat

Tirsdag aften blev Carsten Nøhr Larsen valgt som ny kommunal spidskandidat for Radikale Venstre i Vordingborg. De Radikales mangeårige medlem af kommunalbestyrelsen, Birgitte Steen Jørgensen, har meddelt at hun ikke genopstiller. ”Derfor synes vi det er vigtigt at få en ny spidskandidat på plads i god tid før kommunalvalget den 21. november 2017” fortæller lokalformand Vibeke Grønbæk.

Carsten Nøhr Larsen ejer og driver Kalvehave Labyrintpark.

”Jeg er iværksætter og erhversdrivende i turistbrancen, og netop turisme og iværksættere er noget vi skal leve af i vores kommune. Et godt samarbejde med erhverv og frivillige kan få vores penge til at række længere i en kommune som vores. Selvom vi, med borgmesterens ord, er en 80% kommune, så er det alligevel vigtigt at vi investere i fremtiden, og at vi gør det på en måde som rækker ud i alle hjørner af kommunen. Vi skal være forandringsparate, men ikke på den sure måde hvor man bøjer nakken og tager hvad der kommer. Vi skal i stedet ranke ryggen og sørge for at enhver forandring bliver en forbedring. Inddragelse af borgere, erhverv og kommunens medarbejdere er en vigtig kilde til at finde de kreative løsninger ”, udtaler Carsten Nøhr Larsen.

De øvrige kandidater på den Radikale liste bliver valgt på den ordinære generalforsamling i foråret.

img_1582

Spidskandidat Carsten Nøhr Larsen og formand for Radikale Venstre i Vordingborg kommune Vibeke Grønbæk.

Erhvervsservice

Der er behov for et bedre erhvervsklima i Vordingborg. Det er alle enige om. Løsningen er ikke flere politiske flaskehalse, som f.eks. et permanent erhvervsudvalg; Politikerne skal ikke sagsbehandle. Smidig og professionel service, for erhvervslivet, er løsningen. Radikale Venstre tilslutter sig SF’s forslag om en Task Force, hvor ansøgninger får en hurtig og tværfaglig sagsbehandling i forvaltningen. Sideløbende nedsættes et §17.4 udvalg, hvor politikere, erhvervsliv og eksperter, sammen, finder frem til den bedste model for fremtidens erhvervsservice. Radikale Venstre har desuden peget på mulighederne i et tættere samarbejde med Væksthuset, som i særlig grad har fokus på iværksættere, og på de mindre virksomheder, som vi har mange af i Vordingborg kommune, og som vi skal bygge på i fremtiden.

Vibeke Grønbæk

kandidat til kommunalvalget for Radikale Venstre

Plan B

Et nyt rådhus i Vordingborg koster 120 mill. Det gamle kan sættes i stand for 40 mill. Men det er vælgerbedrag at påstå, at der så ligger 80 millioner og venter på at blive brugt til velfærd og skattelettelser, hvis vi siger nej til et nyt rådhus. De 80 millioner skal jo bruges til husleje andre steder. 16 millioner er deponeret i banken, fordi kommunen lejer sig ind på Marienbergvej (sådan er reglerne). De kunne i stedet bruges til bedre arbejdsforhold for medarbejderne. Mange penge går til opvarmning af utidssvarende bygninger. Det er altså penge vi bruger på olie i stedet for arbejdspladser. Det er som når man har en gammel bil; Plan A: skal vi skifte gearkassen, når vi ved at rusten har godt fat, og bremserne er slidte? Eller plan B: skal vi købe en ny? Skal vi pisse i bukserne og vælge plan A eller skal vi vælge plan B, og kører længere på literen? Det er der vi står med rådhuset. Den rigtige løsning er nok en mellemting, hvor den smukke byrådssal bevares sammen med et par kontorfløje og den nye kantine, og så bygges der nyt på Kvickly-grunden. Men den slags nuancerede overvejelser er jo ikke lette at håndtere i en valgkamp.

Carsten Nøhr Larsen

kandidat til kommunalvalget for Radikale Venstre

Der er styr på økonomien

Vordingborg har styr på økonomien, selv om vi ikke er en rig kommune. Når Knud Larsen fra Venstre skriver i et læserbrev, at økonomien skal genoprettes, så taler han mod bedre vidende. Nu er der orden. Det var der ikke ved kommunesammenlægningen.

Vi har i valgkampen hørt på mange udtalelser fra blå blok om at Vordingborg kommune er ineffektiv. Den liberale tænketank, Cepos har lige offentliggjort beregninger, som viser, at kommuner som København og Herlev koster mere pr. borger end Vordingborg, og de er jo ikke ligefrem udkantsdanmark.

Et godt eksempel på at Vordingborgs ansatte er dygtige og effektive er sundhedsområdet, som har opnået flotte resultater til gavn for borgerne. Som formand for sundhedsudvalget er jeg stolt af medarbejdernes arbejde.

Med venlig hilsen

Birgitte Steen Jørgensen, Radikale Venstre

Borgmesterkandidat

De særligt udsatte

I Vordingborg kommune har vi som i alle kommuner særlig udsatte grupper. Det kan være familier, børn og unge. Der kan være mange grunde til at man er særligt udsat og det kan være i en periode eller over længere tid. Det er af afgørende betydning hvordan vi hjælper disse mennesker. Vi i Radikale Venstre tror på at en tidlig indsats er helt afgørende for at disse mennesker og at vi skal blive ved med at holde fokus på dette område. Derfor skal arbejdet med ”unge mødre” fortsætte, unge udsatte skal tilbydes en ”mentor-ordning” og så skal indsatsen fra kommunen være helhedssynet. Det vil sige at man ikke skal tale med 3 sagsbehandlere når man skal have hjælp, men at man er tilknyttet en sagsbehandler og der er en bredere sammenhæng og helhed i hjælpen. Dette vil vi arbejde på når I sætter jeres stemme ved B. Når vi styrker mulighederne for dem, der har det svært, så løfter vi os alle.

Vibeke Grønbæk, kandidat til kommunalvalget, Radikale Venstre

Lindholm – en uopdaget perle

Tænk hvis Lindholm kunne blive et flagskib for Vordingborg Kommune ?

Et flagskib med fokus på

  • BÆREDYGTIGHED
  • ØKOLOGI
  • TURISME
  • ERHVERV

Bæredygtighed i form af: Opbygning af flere former for vedvarende/alternativ energi på og omkring øen.

Videnscenter om bæredygtighed med mulighed for specialeskrivning og forskning. Gæstevisit fra ind- og udland herunder undervisning af elever fra folkeskolen og videregående undervisningssteder.

Økologi i form af: Dyrehold , pryd- og urtehave baseret på økologisk drift. Økologisk køkken. Undervisning i samme.

Turisme i form af: Events med tilbud til familier om et ophold på øen, hvor et professionelt hold af kokke med flere, guider gæsterne igennem hele processen fra slagtning, partering, tilberedning af måltider til man samles om et festligt dækket bord.

Erhverv i form af: Eventmanager skal drifte turismen. Konsulentbistand tilbydes til interesserede i og udenfor Vordingborg Kommune. Undervisere ansættes.

En økologisk fiskefarm ved øen. En økologisk efterskole.

Vordingborg Kommunes nyansatte koordinator for : Vordingborg en bæredygtig kommune fik kontor på Lindholm. Færgefarten bibeholdes.

Ovenstående Radikale ideer er fremlagt og suppleret på Stormødet om Økologi og Bæredygtighed i Vordingborg Kommune d. 4.11. 2013

Anne Marie Knudsen, KB-kandidat, Radikale Venstre

Grøn omstilling og udvikling hånd i hånd

I Vordingborg Kommune har vi noget som ingen af de andre kommuner har. Vi har Danmarks længste kystlinje, vi har mange spændende og mangfoldige havnemiljøer og en helt unik natur. Det skal vi have fokus på og det skal vi udvikle, for det er vores nøgle til en positiv udvikling inden for både erhverv og bosætning. Det kræver blot at vi der bor her, er enige om hvilken vej vi skal gå.

I Radikale Venstre mener vi at der er brug for en skarp profil, som skal brande Vordingborg Kommune og det skal være en profil, hvor bæredygtighed og grøn omstilling går hånd i hånd med udviklingsmuligheder – og ikke som det tit opleves kun skaber begrænsninger. Profilen skal understøttes af politikker inden for alle områder, som peger i samme retning. Det vil kunne udvikle eksisterende virksomheder og vil kunne tiltrække nye virksomheder som arbejder med grøn og bæredygtig udvikling som en del af deres koncept, det vil kunne betyde tilflytning af familier som vil leve sundere og som vil sikre børnene en god opvækst og det vil kunne styrke turismeerhvervet som også i fremtiden skal være et af de bærende erhverv i Vordingborg Kommune.

Michael Larsen

Kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Vordingborg Kommune

Nytænkning og udvikling i Folkeskolen

Det er sjovt som man kan tale tingene op eller ned. Det som andre oplever som kaos, oplever jeg som mangfoldighed. Det er folkeskolen jeg tænker på.

Nytænkning og udvikling er i fuld gang i kommunens skoler. Udgangspunktet var dystert: 25% af en afgangsklasse kom ikke videre på en ungdomsuddannelse – det er dansk rekord. 35% af pengene i folkeskolen gik til ekskludering af stadig flere børn fra fællesskabet. Det kaldte på drastiske initiativer.

Efter en periode med forståelig usikkerhed og frustration, oplever jeg nu en ny gejst hos de lærere, som har fået mulighed for at udvikle deres undervisning, sammen med kolleger, i selvstyrende teams. Det handler om nytænkning frem for vanetænkning. Vi skal tage ansvar og selv styre udviklingen, i stedet for at lade udviklingen køre hen over os.

Resultaterne er allerede lovende: Det kunne godt lade sig gøre at lave en længere skoledag, med flere pædagoger og fleksible skemaer, og med plads til både fordybelse og aktivitet. Det kunne godt lade sig gøre at rumme mange af de børn, som tidligere automatisk blev sendt i eksil, fordi de havde en diagnose.

Nu gælder det om at fastholde denne udvikling. Vi er allerede på forkant i forhold til den nye folkeskolereform, som træder i kraft fra næste skoleår. Det der ikke er lykkedes, skal ikke stå i vejen for det der peger fremad; Enkelte triste eksempler på mislykket inklusion, skal ikke sende 100 børn ud af fællesskabet. Alt dette bliver evalueret løbende i skolernes dagligdag. Det er opskriften på udvikling ”fra græsrødderne”, og det kan tjene som eksempel for frigørelse af ressourcer i andre grene af den kommunale forvaltning.

Carsten Nøhr Larsen (R)

Hovvejen 12, Kalvehave

Kandidat Komm. Best.

Medl. af Kulsbjerg skolebestyrelse

Er der mon plads til en tilflytter i Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse?

Jeg opstiller for Radikale Venstre, er tilflyttet Vordingborg Kommune for 3 år siden, med bopæl på Møn.

I 1969 var jeg elev på Rødkilde Højskole, og blev senere sygeplejerske og sundhedsplejerske, de seneste 20 år som leder af sundhedsplejen.

Min første ansættelse som sundhedsplejerske var i Vordingborg Kommune. Dengang oplevede jeg en kommune der var meget driftig, en Algade der summede af liv, fuld damp på erhvervslivet, en aktiv og meget blandet befolkning der gik med løftede hoveder, en natur mange søgte fred og ro i, en kultur man blev beriget af.

Vinteren 1978 – 1979 blev en minderig vinter, med meterhøje snedriver og isolerede børnefamilier. Slæder blev fundet frem, der blev skovlet sne, man delte hvad man havde af forråd og andet, befolkningen stod sammen. Man hjalp hinanden på kryds og tværs af politiske ståsteder og personlige holdninger. I moderne sprogbrug for ledere, ville man sige: Det var ”Den brændende platform” der fik befolkningen til at stå sammen om et eneste mål – AT OVERLEVE.

Hvad kan vi i 2020 bringe i spil som ”Den brændende platform”? Hvad skal der til, for at vi igen kan stå skulder ved skulder og trække med et fælles ansvar mod det fælles mål:

”At få Vordingborg Kommune på landkortet, så nye familier med glæde flytter til kommunen. Så erhvervslivet igen får en opblomstringstid. Så vi igen får råd til alt det vi også gerne vil. Professionel pleje og omsorg af vores ældre og ikke mindst professionel læring og omsorg for vores børn og unge.”

Måske alle de spædbørn jeg vejede og undersøgte i årene 1978 til 1982, der nu er i deres bedste alder, også har et bud på fremtiden for Vordingborg Kommune.

JEG LYTTER OGSÅ TIL JER!

Anne Marie Knudsen, KB-kandidat Radikale Venstre

 

 

 

 

 

Besøg fra Tanzania

Radikale Venstre i Vordingborg kommune får i næste uge besøg af en politiker og kampagneleder fra Tanzania. Fra onsdag morgen til fredag morgen vil to følge Vibeke Grønbæks og de radikales valgkamp på nært hold.

Partiet gennemfører i år et stort internationalt projekt med deres søsterparti; Civic United Front (CUF) i Tanzania.

I løbet af foråret 2013 har CUF og Radikale Venstre i samarbejde implementeret en række aktiviteter, med fokus på at udvikle de lokale partiorganisationers politiske mærkesager samt at opbygge organisatorisk kapacitet i CUF’s lokale foreninger. I dette efterår indledes projektets afsluttende fase, hvor fokus vil være på valg, kampagner og strategier. Målet med aktiviteterne i denne fase er både at CUF får et indblik i, hvordan et lokalt valg i Danmark udspiller sig, og at CUF får værktøjer, redskaber og erfaringer med, hvordan lokale valgkampe kan tilrettelægges og forberedes på lokalt og decentralt plan.

”Jeg sagde straks ja til at modtage vores tanzanianske gæster her i Vordingborg” udtaler Vibeke Grønbæk, der har en lang erfaring som politiker både kommunalt og i folketinget.

De to tanzanianske politikere skal bo hos Vibeke Grønbæk i dagene og følge hendes valgkamp. Det bliver med vælgermøde på VU med unge mennesker fra gymnasium og ZBC, vælgermøde på Møn, besøg på rådhuset og med på gaden og dele valgmateriale ud. Udover dette, skal Vibeke Grønbæk fortælle om hvordan man kører valgkamp i Vordingborg kommune.

Program:

Onsdag d. 30/10

10.00-11.30 Tanzanianske gæster er med til vælgermøde på VU

17.00 Møde med den radikale vælgerforening på Møn

19.00-21.00 Vælgermøde i Tøvelde forsamlingshus på Møn

Torsdag d. 31/10

Besøg på rådhuset (tidspunkt ikke endeligt fastlagt)

På Algade for at dele valgmateriale ud (tidspunkt ikke fastlangt)

 

Radikal politik i kommunalbestyrelsen

Radikale Venstre stiller op til Kommunalvalget i Vordingborg Kommune med visioner om mangfoldighed, bæredygtighed, et velfungerende nærdemokrati, sund økonomi og et godt erhvervsklima. Du kan se hele vores valgprogram her på siden. Nedenfor er der nogle hovedpunkter fra valgprogrammet. Se også vores profil på Facebook. Både her nedenfor og på Facebook er du velkommen til at stille spørgsmål til vores valgprogram.

Plads til alle børn og unge

Vi ønsker en mangfoldig skole, hvor børn og unge udvikler sig med hver deres bagage, både fagligt og socialt. Vi bakker op om kommunens skolereform ”Fokus på folkeskolen”. Der er nu en evaluering af reformen igang. Når man gennemfører så store ændringer, vil der ofte vise sig ting som efterfølgende skal justeres. Det er vi parate til!

Flere iværksættere – bedre erhvervsservice

Vi skal naturligvis benytte de bedste kompetencer der findes i kommunen, og foreslår derfor at den lokale erhvervsservice integreres i Væksthus Sjælland, der har til huse i Vordingborg.

Vi ønsker en samlet indsats til gavn for erhvervslivet.

Grøn omstilling og innovation

Radikale Venstre vil arbejde for en kommune, der i alle forhold er bæredygtig. Med bæredygtighed mener vi valg og løsninger, der ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer.

Vi ønsker at profilere Vordingborg kommune som en kommune der vægter miljøet og den grønne omstilling højt.

Nærdemokrati og mangfoldighed

Vi tror ikke på bevidstløs centralisering af kommunens tilbud, men på at der udvikles, så lokale styrker og kvaliteter tilgodeses. Vi bor i en stor kommune, som bør udvikles med ligeværdighed omkring de 3 købstæder.

Det kræver et velfungerende nærdemokrati, for der er blevet længere fra borgere til politikere.

Vi vil have større inddragelse af lokalråd, foreninger – og lokale ungdomsråd.

Stem på Radikale Venstre til Kommunalvalget den 19. november!

 

Læs mere:

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Valgprogrammet kan downloades som pdf her

 

Vordingborg indstik

 

Radikale Venstres valgprogram KV13

Et stærkt lokalsamfund

 

Læs her om Radikale Venstres ønsker for Vordingborg kommune:

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Her kan du downloade hele vores valgprogram som pdf.

 

Vordingborg indstik

Vordingborg indstik2

Vi skal have en god folkeskole

af Birgitte Steen Jørgensen (R), Else Marie Langballe Sørensen (SF) og Martin Leider Olsen (S)

Folkeskolen gennemgår i disse år meget store forandringer. Ikke bare i Vordingborg Kommune, men i hele landet. Fra næste skoleår skal vi implementere en ny skolereform og organisere skoledagen på en ny måde. Intentionen er, at eleverne skal have mere undervisning, så vi får løftet det faglige niveau. En enig kommunalbestyrelse har allerede i 2011 valgt at sætte ”fokus på folkeskolen”. Dette fokus skal vi fastholde. Det har betydet ændringer og ikke alle ændringer har været af det gode. Derfor har kommunalbestyrelsen allerede nu sat gang i en evaluering, så vi kan få sat fokus på udfordringerne og finde løsninger. Vi er klar over, at kombinationen af en ny skolestruktur, en ny folkeskolereform og en ny overenskomst for folkeskolelærerne betyder afgørende forandringer og ændringer. Derfor vil vi gerne række hånden frem til alle folkeskolens parter: elever, forældre, lærere, pædagoger, faglige foreninger og resten af folkeskolens interessenter. Vi ønsker at have en god dialog om, hvordan vi får en god folkeskole i en foranderlig tid. Vi tror på, at vi skal samarbejde og lytte til hinanden omkring folkeskolens udvikling. For vi har jo alle sammen det fælles mål at få skabt en god folkeskole, hvor vi giver vores børn og unge de bedste forudsætninger for at få en god uddannelse.