Vordingborg kaserne

Henvendelse til Radikale Venstres forsvarsordfører Rasmus Helveg Petersen fra Birgitte Steen Jørgensen.

Kære Rasmus

Hærens Operative Kommando har mandag den 25. februar 2013 givet ordre til, at DANILOG på Vordingborg Kaserne skal opsplittes og de første små 100 stillinger flyttes til Karup. Det synes jeg sammen med den øvrige Kommunalbestyrelse i Vordingborg er en bekymrende udmelding og mener, at det lugter af utidig indblanding i forsvarsforligsforhandlingerne.

I første omgang drejer det sig om 92 fuldtidsstillinger, der skal flyttes, men det er kun begyndelsen. Hærchef generalmajor Agner Rokos har tidligere udtalt, at hans planer var at opsplitte DANILOG og fordele den i henholdsvis Aalborg, Karup og Skrydstrup.
Både beslutningen og tidspunktet for offentliggørelsen vækker forundring og vrede. Lige nu kæmper vi for at bevare Vordingborg Kaserne og afventer spændt resultatet af forsvarsforliget.

Det kan kun opfattes, som et forsøg på at påvirke den igangværende politiske proces eller som et forsøg på at lukke Vordingborg Kaserne udenom den politiske stillingtagen. Jeg kan ikke se, at Hærens Operative Kommando ikke kan vente med at flytte rundt med opgaver og personale, til de overordnede strukturer for fremtidens forsvar er på plads.

Læs videre

Bevar Vordingborg kaserne!

Vordingborg kaserne er truet af lukning. Det vil have meget dramatiske konsekvenser for Vordingborg kommune. Vi har derfor sendt nedenstående opfordring til Radikale Venstres forsvarsordfører:

Kære Rasmus Helveg Petersen

Vi er klar over at der i øjeblikket foregår forhandlinger som bl.a. vedrører Vordingborgs fremtid som kaserneby. Radikale Venstre i Vordingborg kommune er stærkt bekymrede for udsigten til at vi kan miste kasernen.

Der er gode økonomiske argumenter for at bevare den. Det er et nymoderniseret og velfungerende anlæg. Og det vil have ganske dramatiske konsekvenser for vores kommune hvis så mange arbejdspladser forsvinder. Jeg vil henvise til den udtalelse, som gruppeformændene for hele kommunalbestyrelsen kom med igår, ligesom jeg ved at du 4. feb. har modtaget materiale fra Birgitte Steen Jørgensen (medl. af kommunalbestyrelsen) der nærmere opregner fordelene ved Vordingborg kaserne.

Vi noterer os at ordfører for landdistrikter Andreas Steenberg (R) idag udtrykker at “det er bekymrende, at en række kommuner uden for København taber arbejdspladser år efter år og ender på et økonomisk sidespor..”

Dette er endnu en grund til at det er så vigtigt at kæmpe for, at de statslige arbejdspladser i vores område opretholdes. I dette tilfælde mener vi at alle økonomiske argumenter taler for det. Det drejer sig ikke alene om de ca. 800 arbejdspladser der er på kasernen, men også om alle de lokale underleverandører – og de dertil knyttede arbejdspladser.

Jeg vil derfor, på kommuneforeningens vegne, stærkt opfordre dig til at gøre alt for at Vordingborg bevarer sin kaserne.

Med venlig hilsen
Thomas G. Bagge
Formand for Radikale Venstre i Vordingborg kommune