Nej til butikscenter

Radikale Venstre siger nej til butikscenter.

Radikale Venstre tror ikke på, at et butikscenter i Vordingborg vil skabe den ønskede dynamik i handelslivet i Vordingborg kommune. Vi frygter, at det snarere vil føre til endnu flere tomme butiksvinduer i Algade, i Stege og i Præstø.

Budgetaftalen mellem samtlige partier betød, at muligheden for et butikscenter skulle undersøges. Det er gjort, og ingen investorer har, inden deadline, afgivet tilbud på at bygge et butikscenter med et nyt rådhus og bibliotek. Det viser, at ingen investorer ser en fremtid for et kommende butikscenter i Vordingborg, og dermed anser Radikale Venstre ideen for død.

Vi vil i stedet satse på at styrke detailhandlen omkring Algade.

Birgitte Steen Jørgensen, Kommunalbestyrelsesmedlem

Thomas G. Bagge, Formand for Radikale Venstre i Vordingborg kommune

Et rigt handelsliv – ikke et butikscenter

Vi ønsker liv i Vordingborgs gader. Og et rigt og varieret handelsliv. Derfor bør der ikke bygges et stort butikscenter på Rådhusgrunden. Man risikerer meget vel at spænde ben for den positive udvikling der kunne være i og omkring Algade når Borgcentret åbner. Det virker ikke realistisk at tro at et bycenter på Rådhusgrunden kan trække så mange flere handlende til byen at det både bliver rentabelt i sig selv og undgår at få dramatiske konsekvenser for de handlende i Algade, samt i kommunens to øvrige centerbyer, Stege og Præstø.

En fortætning og udvikling omkring den østlige ende af Algade er langt at foretrække. For at gøre Algade mere attraktiv kunne man overdække en del af den og de tilstødende gader. Dermed kan der skabes spændende nye byrum med gadeaktiviteter og torvehandel. I det hele taget vil et arbejde med handelsgadens kvalitet og udseende kunne give hele centrum et løft.

Derfor er det også godt at forslaget til Helhedsplan for Vordingborg by nævner udvikling af handelsmiljøet – f.eks. med en købstadsmanager. Der skal nemlig satses på kvalitet, samarbejde og samspil med Borgcentret.

Radikale Venstre foreslår en ombygning af det nuværende rådhus og tilbygning, der hvor de nuværende rammer er for dårlige.

Vi vil også gerne være med til at finde midler til at bygge en ny svømmehal. Ligeledes kan Solbakken indrettes med idræts- og kulturfaciliteter, gerne med et vandrehjem som ville give god mening her.

Selvom biblioteket på langt sigt bør ligge i centrum, kan vi ikke støtte en flytning af Kulturarkadens funktioner nu. Det er simpelthen ikke økonomisk ansvarligt på nuværende tidspunkt. Og så få år efter at det med store omkostninger blev flyttet væk fra centrum.

Thomas G. Bagge
Radikale Venstre i Vordingborg kommune

Høringssvar til helhedsplanen for Vordingborg by 2

Helhedsplanen er på dagsordenen til mødet i Kommunalbestyrelsen torsdag den 14. marts.
Der er foretaget mindre ændringer som følge af høringssvarene. Hvidbog med alle høringssvar kan findes her.

Radikale Venstres høringssvar indgår i hvidbogen. De vigtigste punkter er desuden opregnet i dette indlæg.

Høringssvar til helhedsplanen for Vordingborg by 1

Her er høringssvar fra Carsten Nøhr Larsen (kandidat til kommunalvalget for Radikale Venstre), 9. februar 2013:

”Vordingborg by skal styrkes som kommunecenter” står der i forslag til helhedsplan for Vordingborg by.

Det er som om centralisering er blevet et bevidstløst mål i sig selv. Men har borgerne i Vordingborg by krav på bedre indkøbsmuligheder end borgerne i Stege og Præstø? Skal vi arbejde for at skævvride kommunen endnu mere end det allerede er tilfældet?

Et butikscenter skal trække kunderne hjem fra Næstved, men også fra Præstø og Stege, og fra Algade. Selv hvis det skulle lykkes at gennemføre planen, så står spørgsmålet tilbage: var det sådan en by vi ville have? Var det den form for centralisering vi drømte om?

Efter min mening bør ambitionen være, at gøre Vordingborg til en bedre by – for byens egne borgere.

Jeg har to konkrete forslag:

Skal rådhuset bevares eller rives ned? Jeg vil foreslå en mellemting. Bevar den smukke byrådssal og de nærmeste fløje, med den nye kantine. Den resterende del rives ned og gøres til P-plads. Det fine miljøet omkring hovedindgangen bevares, men skal selvfølgelig have lagt fliserne på plads, så det ikke ligner en pløjemark. På Kvickly-grunden bygges en ny administrationsbygning på 2-3 etager efter behov.

Butiksnære P-pladser er vigtige for kunderne. Fra P-pladsen ved rådhuset skabes en direkte trafikal sammenhæng med P-pladserne lige bag Algade. Gyderne ved Fakta og det tidligere Superbest glasoverdækkes, og bliver til butiksarkader. Butikkerne i Algade får adgang både fra det fri og fra arkaderne og bliver dermed en del af et butikscenter på godt 4000 m2, eller 5000 m2, hvis den næste gyde ved Sadolin bliver taget med. Så har man et bynært butikscenter med facade mod Algade. Måske ikke så stort at det vil trække kunder fra hele regionen, men stort nok til at gøre shopping mere attraktiv for byens egne borgere. Hvis det bliver en succes kan centeret vokse; Der er faktisk plads til 10.000 m2, mellem Algade og Voldgade,
men så begynder det nok at knibe med P-pladserne.

Hvor skal man i øvrigt parkere, hvis man lægger rådhus, bibliotek og butikscenter på hele rådhusgrunden?

Carsten Nøhr Larsen
Arkitekt MAA
Hovvejen 12
4771 Kalvehave

Rådhusbyggeri og butikscenter

Beslutningen er ikke truffet. Hele kommunalbestyrelsen står bag et budgetforlig, hvoraf det fremgår at muligheden for et byggeri med begge dele skulle undersøges, samt eventuelt bibliotek. Den fase er vi i nu.

Helhedsplanen for Vordingborg by har lige været i høring. Nu tager vi så stilling til de indkomne svar, blandt andet de, der omfatter Rådhusgrunden.

Radikale Venstre ønsker ikke at bygge ny musikskole og nyt bibliotek i Vordingborg. Det er der 2 grunde til. Dels har vi ikke pengene, og desuden har man i sin tid stillet borgere, der flyttede til Sydhavnen i udsigt, at kommunen ville udvikle dette område. Fjerner man funktionerne i den kun 7 år gamle Kulturarkade, så skolder man virkelig dette område af Vordingborg by.

Jeg har derfor stemt imod nyt byggeri til bibliotek og musikskole.

Venlig hilsen
Birgitte Steen Jørgensen