Spring til indhold
Hjem » Stensved skole for fremtiden

Stensved skole for fremtiden

Arkitekt Carsten Nøhr Larsen, som er medlem af skolebestyrelsen for Langebækskolen har udarbejdet følgende forslag til udbygning af Stensved Skole:

Stensved skole er én af de 5 skoler i Vordingborg kommune, der fremover skal sikre at eleverne er klar til en ungdomsuddannelse, når de forlader 9. klasse. Visionen er et High School-inspireret miljø, indrettet så det underbygger holddeling, projekt- og gruppearbejde. Eleverne skal tage et stigende ansvar for egen læring. Det stiller helt nye krav til skolens indretning. Den gammeldags skolebygning, med en korridor og en stribe klasselokaler, er forældet. Skolen skal indrettes med fællesområder, med mange muligheder for at mødes, sidde i grupper, og følge med i hvad der sker. Eleverne skal opleve en inspirerende hverdag, der summer af aktivitet og fordybelse. Hvis Stensved skole skal leve op til visionen, skal der tænkes og bygges nyt.

Iselingeskolen er renoveret for 80 mill. og Stege skole er også klar til de nye undervisningsformer. Hvis ikke Stensved kommer med fra start, risikerer vi at den ender som en ”taberskole” der bliver valgt fra af udskolingseleverne. Dermed rykker den gamle Langebæk kommune endnu længere mod udkanten. Jeg kender ikke forholdene på Svend Gønge og Abildhøjskolen. Desværre er denne erkendelse ikke trængt igennem på rådhuset. Ifølge forvaltningens planer skal der bygges 3 nye klasselokaler i skolegården på Stensved skole. Byggeriet omtales som ”smarte lokaler” eller ”kloge kvadratmeter”; det betyder i praksis, at der er et fælles forrum, uden vinduer, som kan inddrages i undervisningen. Det svarer til at kalde patientsenge, der er opstillet på sygehusets gange, for ”smarte hospitalsstuer”. Hvis eleverne ikke har nogen steder at gå hen, så må de blive i klasseværelserne, og det kommer der ikke meget studiemiljø ud af. Det gør ikke sagen bedre, at der ikke er plads til de mange nye elever i skolens små klasselokaler. Over de næste 3 år vokser skolens elevtal med mere end 50 %, i takt med at de store elever, fra Vintersbølle skole, overflyttes til Stensved. Det svarer til at man lukkede forvaltningerne i Langebæk og Præstø, og flyttede alle medarbejderne til rådhuset i Vordingborg.

Som medlem af skolebestyrelsen i Langebækskolen og far til to piger, der om få år rykker op i 7. klasse, er det klart, at jeg må engagere mig i fremtiden for vores skole i Stensved. Som oplæg til en konstruktiv dialog, har jeg udarbejdet følgende plan for ombygning af udskolingsafdelingen. Der bygges 3 nye lokaler som planlagt, men trukket længere tilbage, så de ikke fylder så meget i skolegården. De kan tages i brug efter sommerferien. Hovedindgangen og det eksisterende skolebibliotek rives ned. Der bygges en ny fløj i to etager. I stuetagen er en lang foyer, der summer af aktivitet. Fra foyeren er der mulighed for at trække ud på terrassen. Foyeren er skolens dynamiske center, og det første der møder alle, der træder ind af hovedindgangen. På 1. sal indrettes nyt skolebibliotek, i tæt kontakt med foyeren, men med et mere roligt studiemiljø. Denne fløj, med et samlet etageareal på 1000 m2, kan stå klar efter nytår. 5 klasselokaler udvides ved at bygge 3 meter uden på facaden, så de kan rumme de store klasser på 25-28 elever, som bliver normen fremover. De kan stå klar til skoleåret 2013/2014, hvor næste årgang fra Vintersbølle starter i Stensved.

Jeg vil gerne understrege at der ikke er lagt op til et prestigebyggeri. Projektet skal på en pragmatisk og effektiv måde sikre de faciliteter, som kræves for at realisere visionen om udskolingen som første trin på ungdomsuddannelsen. Nybyggeriet har et etageareal på i alt ca. 1400 m2. Byggeomkostningerne vurderes at ligge på ca. 20 mill. kr., eller det halve af det beløb som konsulentfirmaet Ernest & Young har kalkuleret med, i den kvalitetsrapport der danner grundlaget for kommunens beslutning om kvalitetsløft i folkeskolen. Hvem vil være med til at løfte visionen?

Carsten Nøhr Larsen

Arkitekt m.a.a.

Medlem af skolebestyrelsen for Langebæk skolen