Spring til indhold
Hjem » Radikale Venstre melder klar til kommunevalg

Radikale Venstre melder klar til kommunevalg

Så er vi klar med Radikale Venstres nye valgprogram. Vi glæder os til at diskutere det med dig ude i virkeligheden.

Valgprogram

Giv ansvaret tilbage til de varme hænder

Giv ansvaret tilbage til dem, der ved, hvordan det skal gøres. Vores folkeskoler, daginstitutioner og ældrecentre bliver bedre, når medarbejderne får plads og ro til at arbejde.

Børn koster!

Slut med omfordeling af utilstrækkelige ressourcer. Børn koster – og det er pengene værd! Der skal flere midler til folkeskoleområdet.

Turisme—det gode værtskab

Radikale Venstre vil have en offensiv turismestrategi, der satser på synergi mellem offentlige og private investeringer, flere overnatningsmuligheder, udvikling af nicheturisme, lokalturisme og det gode værtskab.

Vi skal være en grøn kommune

Genanvendelse og bæredygtig energi skal gøre Vordingborg Kommune til en grøn kommune, hvor det grønne fokus skaber grønne arbejdspladser.

Børn skal behandles forskelligt for at få lige muligheder

Vi tror på en tidlig og helhedsorienteret indsats omkring sårbare familier, hvor børnene mødes, der hvor de er.

Kommunens penge skal bruges i kommunen

Når kommunen køber ind skal lokale leverandører prioriteres, fremfor at sende penge ud af kommunen gennem store tværkommunale indkøbsordninger.

Affald er en ressource

Affald er en ressource, der skal bruges, ikke et problem, der skal fjernes. Radikale Venstre har en vision om et affaldsfrit Danmark i 2050. Lad os komme i mål inden da.

De frivillige er uundværlige

Flere og flere finder det meningsfuldt at være frivillig, og det skal kommunen anerkende og understøtte. Vi skal sætte frivillighed på den politiske dagsorden og sikre, at de frivillige bliver taget alvorligt.

Ældre med særlige behov skal prioriteres

I de kommende år vil der blive flere borgere over 70 år. Mange ældre er ressourcestærke og lever et aktivt liv. Vi skal sørge godt for dem, der har brug for intensiv hjælp og pleje.

Kultur/fritid og foreninger

Vores foreninger, kulturinstitutioner og attraktioner er hjørnesten i visionen om det gode liv. Det skal vi udvikle gennem offentlige investeringer i et tæt samarbejde mellem aktører og kommunen.

Den kommune du gerne vil bo i

Kommunen er slidt. Vi skal bruge flere penge på vores havne, byer og offentlige bygninger. Det er godt for borgerne og en forudsætning for øget turisme og bosætning