Spring til indhold
Hjem » Radikal nytårshilsen

Radikal nytårshilsen

2011 i Vordingborg kommune har budt på mange positive tiltag, som er blevet helt overskygget af Slotstorvet og Algades lukning, Sti i Stege og de sandsynlige skolelukninger. Ting, der berører mange mennesker dybt, og som derfor har præget mediedækningen.

Jeg har været meget bekymret for det trafikpres som Riddergade og Glambæksvej ville få ved en lukning af biltrafik over Slotstorvet. Derfor støtter jeg også op om den midlertidige åbning, og håber på, at tiden vil vise, at det er den rigtige løsning. Algades status som gå eller sidegade finder jeg knapt så problematisk

Sti i Stege fjernes nu. Det har været et fejlkøb, som har givet mange skader pga. fald på de glatte flader og skarpe kanter. Håndværksmæssigt har det været så dårligt, at entreprenøren nu skal retablere de oprindelige Hages og Store Torv.

Det er tvingende nødvendigt, at vi forbedrer vores folkeskole, da mere end 20 % af de unge ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig har vi et dramatisk faldende børnetal, som vi er nødt til at tage stilling til i tide.

Der blev derfor nedsat et udvalg, som jeg har været formand for. Det havde til opgave, at komme med forslag til forbedringer af vores folkeskole, hvor pengene skulle findes inden for skolernes budget. Alle partier støttede op om det vi fremlagde. Men nu, når pengene skal findes, slutter enigheden. Vi har behov for 10-15 mio. hvert år. Det er kun i flertalsgruppens forslag at midlerne er fundet. Alle 3 forslag (fra flertalsgruppen, DF og V) er nu sendt i høring.

For at skaffe de mange penge har A, B, C og SF peget på en anden struktur med 5 skoler med filialer. Det giver færre ledere og en større mulighed for at fylde op på de små skoler. Desuden en lukning af Klosternakkeskolen, som er den ene af Præstø bys skoler, og en ændring af Kalvehave skole til specialundervisning. Børnene på Klosternakken kan rummes på Abildhøjskolen, hvis man i få år bruger SFO-lokalerne, når de står ubenyttede.

Multicenteret i Præstø, der skal rumme både plejeboliger, sundhedsaktiviteter og idræt skrider planmæssigt frem, og det vil stå færdigt om 2 år. Det er rart at tænke på, at det var Michael Larsen og jeg, der pressede på for at få penge afsat i budgettet, og at de andre partier så tilsluttede sig, da vi havde valgkamp.

Radikale Venstre har altid været tilhænger af flere cykelstier. Det er derfor dejligt, at vi nu får udbygget cykelstierne på Østmøn, så man kan cykle sikkert fra Stege til Borre. Borgcenteret har fået samlet nok midler ind til etableringen, og GeoCenter Møns Klint kommer igen ud med et flot regnskab, så der er bestemt også meget, vi kan glædes over.

Godt nytår!

Birgitte Steen Jørgensen