Spring til indhold

Kommunal- og regionsvalg 2021

Fra myndighed til medspiller

Harmonisering og centralisering har været dominerende redskaber i kommunesammenlægningen. Det vil vi lave om på.

Efter valget i 2017 indså vi i flertalsgruppen, at vi havde fået harmoniseringens onde tvillingbror med i købet, nemlig topstyringen. Derfor aftalte vi, at Vordingborg Kommune skulle forandres fra at være myndighed til at være partner. Vi synes bare i Radikale Venstre, at det går for langsomt.

Og vi mener også, at partner begrebet er alt for snæver en tænkning. Vi vil gerne skifte partner ud med medspiller og udvide indsatsen yderligere, så forandringen bliver en kulturforandring, der handler om at flytte kommunen fra at være myndighed til at være givende medspiller.

Indtil nu har kulturændringen fokuseret meget på, at byggesagsafdelingen i højere grad skal være medspiller. Men vi ønsker det skal være et dogme, der gennemstrømmer alle de berøringsflader, der er mellem kommune og borger. Uanset om det handler om ældre, børn, foreninger, miljø eller plan og teknik.

Set med radikale briller har harmoniseringen også handlet om effektivisering og besparelser. Og vi anerkender fuldt ud, at det har været nødvendigt, men det er gået for vidt. Det er endt med, at den laveste fællesnævner dominerer. Der er gået leverpostej og middelmådighed i den, og når der gør det, så dør det frivillige initiativ og lysten til at gøre en forskel for ens eget lokalmiljø. Enhver snak om nærdemokrati og borgerinddragelse klinger hult.

Vi ønsker at:
– Samtalen altid er det første redskab, der tages op af kassen, når kommunen og borgeren har et ærinde med hinanden.
– Skolebestyrelsen skal have mere indflydelse på skolens rammer og hverdag.
– Borgernes gode ideer og initiativer i lokalsamfundet udvikles og understøttes i højere grad.
– Kommunen skal blive bedre til at gribe de bolde, der bliver kastet af borgerne.
– Kommunen også er erhvervslivets medspiller, så den selvfølgelig så vidt muligt køber lokalt ind.

Tænk grønt, hver gang!

Den grønne bæredygtighed skal tænkes ind i alle beslutninger Vordingborg Kommune berører. Den grønne omstilling skal med på dagsordenen

Den grønne bæredygtighed skal kunne krydses af i et afkrydsningsfelt i forbindelse med alle projekter vi berører i vores dagligdag. Det gælder alt fra renoveringer af kommunale bygninger til borgernes eget ansvar i skraldespanden, hvor den nye affaldssortering inden for overkommelig tid vil blive rullet ud. 

Det betyder at vi ønsker følgende for Vordingborg Kommune:
– Den grønne bæredygtighed skal tænkes ind i alle projekter.
– Kommunen skal handle meget mere lokalt til alle projekter det berører.
– En ladestanderplan skal laves for hele Vordingborg Kommune, der gør det mere attraktivt at købe elbiler. 
– Med det Radikale mandat, vil vi kigge på mulighederne omkring solcellepaneler på samtlige tage til kommunale bygninger. 

Trivslen - Fra udkant til forkant

Trivslen i Vordingborg Kommune skal opprioriteres. Aldrig før har det været vigtigere at sætte fokus på borgernes trivsel. Det gælder alle dele af samfundet. Børnene i vuggestuen, udsatte unge og de ældste borgere i ældreplejen. Listen er lang.

Radikale Venstre Vordingborg vil allerede fra starten af afsætte ressourcer af til en bedre tidlig indsats. Forebyggelsen og den tidlige indsats for børn og unge er bare noget der virker. Derfor skal der sættes flere ressourcer af for at få en større tilbudsvifte. Tidlig indsats er et trivselstiltag vi ved der virker, derfor skal det støttes op om.

Siden samfundet har været splittet ad det seneste år, har vigtigheden af lokale fællesskaber set dagens lys på ny. Det er som sagt vigtigt at trivslen hos familien i hjemmet bliver sikret. Radikale Venstre vil gå skridtet endnu længere, og sikre at trivslen uden for hjemmet også bliver en kommunal hjertesag. Foreningerne, og deres medlemmer, skal ikke kun støttes i svære krisetider, men også i den helt almindelige dagligdag. Radikale Venstre vil gøre kommunen som ansvarlig for, at de familier der ikke har råd til kontingenter i foreninger, bliver støttet op om.

Det er endnu vigtigere at den uddannede del af ældreplejen bliver sikret og kvaliteten ikke bliver forringet. Inden for en nærtstående fremtid vil der blive flere ældre i Vordingborg Kommune. Derfor finder Radikale Venstre det naturligt, at ældreplejen i Vordingborg Kommune bliver oprustet til at kunne bestå opgaven.

Den generelle trivsel i Vordingborg Kommune skal prioriteres bedre. Derfor skal kommunen bevæge sig fra udkant til forkant på trivselsområdet.

Det betyder i grove træk:
– Kvaliteten af det uddannede personale i ældreplejen skal sikres.
– Vordingborg Kommune skal have en større styrket tidlig indsats hos udsatte børn og unge.
– Trivslen skal ikke kun sikres i hjemmet, men også for individet i foreningslivet med kommunal støtte.

Radikale Venstre sætter borgerne forrest i billedet og derfor skal trivslen øverst på dagsordenen.