Løft vores slidte kommune!

Tænk 9 år frem fra 1. januar 2018. Forestil dig forskellen på en kommune, der har investeret en halv milliard kroner, og en kommune som ikke har gjort det. Hvilken af de to kommuner tror du vil være mest attraktiv for bosætning? Hvilken kommune vil være mest attraktiv at drive virksomhed i? Hvilken kommune vil…

Læs videre

Det kommunale engagement – i de frivillige!?

Vordingborg Kommune har en flot “Politik for frivillighed”. I forordet står, at man “har ønsket at undersøge, hvordan kommunen kan skabe endnu bedre vilkår for frivilligheden og ikke mindst hvordan vi sammen kan udvikle nye samarbejdsformer.”    Men som frivillig kigger man langt efter denne undersøgelse. Det er helt sikkert en arbejdsmæssig kulturændring for embedsværket…

Læs videre

Grundlovsmøde 2017

Radikale Venstre afholder Grundlovsmøde mandag den 5. juni kl. 14, hvor Zenia Stampe (MF) og spidskandidat til KV17 i Vordingborg kommune Carsten Nøhr Larsen holder Grundlovstale. Det foregår traditionen tro på Teaterhøjskolen Rødkilde, Rødkildevej 42 i Stege. Husk stole eller tæpper til at sidde på. Der vil være salg af kaffe, the og kage.

Generalforsamling og opstillingsmøde

En helt igennem fantastisk aften….Generalforsamling og opstilling af den radikale liste til kommunalvalget i Vordingborg. Jeg er som genvalgt formand så stolt over at kunne præsentere en meget stærk liste med garvede, kompetente og super dygtige kandidater, der brænder for at gøre en forskel….Vi skal have dygtige folk ind i Kommunalbestyrelsen til november ..og jeg…

Læs videre

Lavt til loftet

Uddannelsesloft: et nyt, sørgeligt ord i det danske sprog, som igen sænker grænsen for hvor lavt der kan blive til loftet i de borgerlige stuer. Statsministeren indkalder til møde på Marienborg om ”disruption”, det begreb der dækker over at ny teknologi og nye tankesæt vender op og ned på forretningsmodeller og arbejdspladser. Der sker større…

Læs videre

Bredbånd

Den gode nyhed i Sjællandske 16. dec. er, at 464 hustande på Møn har fået 11 % af årets samlede udbetalinger fra regeringens Bredbåndspulje. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) tøver da heller ikke med at kalde det en, citat: ”rigtig, rigtig god begyndelse”, for udbredelse af bredbånd, i alle egne af landet,…

Læs videre

Ledelse gennem frygt

Decimering er et princip, man brugte i den romerske hær for at indgyde frygt og respekt i sine egne tropper. Man henrettede simpelthen hver tiende soldat, høj som lav, hvis de f.eks. havde tabt et slag mod fjenden. Så skulle de nok ”performe” bedre i næste slag. Nu har moderniseringsstyrelsen genopdaget dette gamle trick. 10%…

Læs videre

Ny radikal spidskandidat

Tirsdag aften blev Carsten Nøhr Larsen valgt som ny kommunal spidskandidat for Radikale Venstre i Vordingborg. De Radikales mangeårige medlem af kommunalbestyrelsen, Birgitte Steen Jørgensen, har meddelt at hun ikke genopstiller. ”Derfor synes vi det er vigtigt at få en ny spidskandidat på plads i god tid før kommunalvalget den 21. november 2017” fortæller lokalformand…

Læs videre

Birgitte genopstiller ikke

Valgkampen til næste kommunalvalg står for døren. Jeg har besluttet ikke at genopstille for også at give plads til andre ting i mit liv. Arbejdet gennem 27 år i kommunalbestyrelserne på Møn og Vordingborg har været spændende. Jeg har prøvet kræfter med meget, været borgmester på Møn, viceborgmester, samt udvalgsformand for teknik og miljø. I…

Læs videre

Folkemøde Møn 2016

Radikales stand på Folkemøde Møn den 27. august blev besøgt af Morten Østergaard, der leverede en rigtig god tale på hovedscenen og Zenia Stampe, der deltog i flere debatter hele dagen igennem. Der var også stærk lokal repræsentation fra Radikale Venstre. Standen blev passet af Benny Johansen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Nøhr og Inger Drachmann.…

Læs videre