Spring til indhold
Hjem » Nytårshilsen fra Birgitte Steen Jørgensen

Nytårshilsen fra Birgitte Steen Jørgensen

Kære radikale venner

Tak for den tillid I har vist mig både i årets arbejde og ved at vælge mig til spidskandidat til det kommende kommunevalg.

Folkeskolen vil helt klart blive et meget varmt emne i valgkampen. Jeg mener vores skolereform i Vordingborg kommune er helt afgørende for, at vi kan forbedre vores skoler og forøge antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse. I Vordingborg ligger vi langt under landsgennemsnittet, idet næsten en fjerdedel af Vordingborgs unge ikke gennemfører en uddannelse. Det skaber altid uro, når der sker store ændringer, men jeg har tiltro til at vi er på rette vej, da der nu gradvist vil blive frigivet flere midler til skolernes drift. Kompetencecenteret i Kalvehave har givet bekymrede miner hos mange. Hvis det viser sig, at vi inkluderer for mange børn i skoleklasserne, må vi ændre på niveauet for hvilke børn, der skal gå i skole i Kalvehave.

Vindmøller i Koster og Køng er vedtaget i kommunens vindmølleplan. Nu hvor der er aktuelle projekter, kommer protesterne. Jeg håber, det er muligt at få et kompromis i stand begge steder. For mig er det etisk problematisk, hvis borgerne ikke kan stole på kommunens vedtagne planer. I Koster er det oven i købet et kommunalbestyrelsesmedlem fra Venstre, der foreslog placeringen, og nu er han arrig modstander pga. den fordeling, der er af andelene. Den mølletype, der er tale om, er Siemens uden gearkasse. Det reducerer støjen mærkbart, men jeg ønsker alligevel, at den mølle, der er tættest på Æbelnæs, ikke kommer op, da den vil kunne genere et par af husene, selv om grænseværdierne er overholdt.

Vordingborg bys trafik og handelsliv er en kilde til fortsat uro, blandt såvel borgere som politikere. Trafikken over Slotstorvet fungerer nu udmærket, og jeg synes planen for kørsel og gågade i relation til Algade er fornuftig. Det er bemærkelsesværdigt, at handelen i Vordingborg er faldet kraftigt, mens den stiger i Præstø og Stege. Jeg håber, at en kønnere bymidte kan blive et aktiv. Det er også i den sammenhæng, vi skal vurdere om, der skal skabes et indkøbscenter ved rådhusområdet for at trække handel hjem fra Næstved til Vordingborg. Samtidig har vi opgaven med et rådhus i Vordingborg, der kræver istandsættelse for 35 mio. og det i Langebæk, hvor der skal bruges 15 mio. Alternativt bygges et nyt til de 2 bygninger og til Jobcenteret, hvor vi betaler en meget dyr husleje. Men hvor Præstø og Stege administrationsbygningerne bevares. Nybyggeri er vurderet til 100 mio. på baggrund af areal m.m.

På sundhedsområdet går det fortsat godt. Vordingborg er blandt de bedste kommuner til forebyggelse, rygestop, alkoholbehandling, genoptræning, og patientskoler. Jeg har lige været til en stor KOL-konference i København. De andre deltagere er ved at falde på halen, når de hører, at vi er ved at bygge det 3. sundhedscenter, som jo bliver en del af Multicenteret i Præstø.

Godt nytår!

Birgitte Steen Jørgensen

1 tanke om “Nytårshilsen fra Birgitte Steen Jørgensen”

  1. Kære Birgitte Steen Jørgensen

    Jeg har netop læst din nytårshilsen – lidt sent ved jeg godt 🙂

    Når du skriver at protester over vindmølleområdet først kommer nu der er aktuelle planer som behandles, så synes jeg ikke det er underligt. Det er jo først i den aktuelle planlægning at vi som borgere får indblik i forholdene derude via den VVM som udføres af projektholdernes konsulenter. Det er urimeligt at forvente at almindelige borgere på forhånd kender til det store antal fugle og flagermus som projektet vil påvirke. Jeg er selv modstander selv om jeg bor på midtmøn, det er jeg af etiske årsager og fordi min baggrund som miljøplanlægger giver mig mulighed for at analysere på situationen ud fra oplysningerne i VVM rapporten. Jeg er derfor lidt ked af hvis du forventer at jeg skulle have givet min mening til kende allerede i vindmølleplanen, for det mener jeg ikke selv jeg havde mulighed for.

    Med venlig hilsen
    Marie Hjort

Der er lukket for kommentarer.