Spring til indhold
Hjem » Nytårshilsen fra Birgitte Steen Jørgensen

Nytårshilsen fra Birgitte Steen Jørgensen

Kære radikale
Det første år i opposition er nu gået. Det har, som I har kunnet følge i medierne, ikke været så nemt. Men et lyspunkt er der dog. Jo mere mindretallet er blevet holdt udenfor, og jo hyppigere vi ikke får de relevante oplysninger, desto stærkere er sammenholdet blevet mellem A, SF, Ø og Radikale Venstre.

Budgetlægningen kørte helt af sporet. For første gang i de mange år, jeg har deltaget i byrådsarbejde, oplevede jeg en skueproces, hvor der overhovedet ikke skulle være en forhandling. Jeg blev skudt i skoene, at jeg var økonomisk uansvarlig, fordi jeg ikke ville nøjes med til at bruge 20 mio. på en nødtørftig renovering på rådhuset i Vordingborg. Jeg ønsker at forholdene for medarbejderne skal være i orden. Derfor har jeg meldt ud, at det er bedre at bygge nyt og samtidig gøre plads til medarbejderne i Miljø og Teknik området, samt medarbejderne på Jobcenteret, som sidder i et meget dyrt lejemål. For 1½ år siden fik vi beregninger fra 2 arkitektfirmaer, som begge viste, at en renovering blev dyrere end nybyggeri. Venstre meldte i valgkampen ud, at de sagde nej til et nyt rådhus. Det gjorde de også til budgettet i oktober. Så blev det november, og nu vil de bygge nyt. Det er noget af et vælgerbedrag.

Desværre arbejder flertallet på at lægge et nyt rådhus på Panteren. Det vil, med både bygningskompleks og tilhørende P-pladser, kunne blokere for en fremtidig udvikling af udendørs aktiviteter på Panteren. Samtidig trækker det en mulig handel væk fra Algade, som stadig er meget nødlidende. Jeg mener, at det skal ligge tæt på Algade.

Folkeskolen har været igennem en stor omlægning, først med vores egen ”Fokus på Folkeskolen”, derefter, med den nye reform og lærernes arbejdstid. Skolen har brug for ro og ikke den indblanding fra BUF udvalget, som den hele tiden udsættes for. Fjernelse af SFO ledere og sagen om studentermedhjælpere i stedet for pædagoger er blot et par eksempler. Man bør lade de 5 skoleledelser selv bestemme deres personalesammensætning.
Pasning af de 0-6 årige er blevet meget centraliseret i store enheder, de største til 124 børn. Samtidig er der kun få dagplejere tilbage. Jeg mener, der er vigtigt, at der er begge muligheder for at få sit barn passet. Ikke alle børn kan trives i store institutioner.

Kloaksagerne ligger og ulmer. Der er rigtig mange i de nykloakerede områder, som mener, at de i forvejen var på en kommunal kloakforsyning, og derfor ikke skulle betale tilslutningsbidrag på ca. 35.000. Der er klaget til Statsforvaltningen, og vinder de sagen, bliver det rigtig dyrt for Vordingborg Forsyning, som af hensyn til forurening af vandmiljøet, skal lægge de nye kloakrør ned og føre spildevandet til rensningsanlæggene.

Antoniehøjen i Præstø er igen på dagsordenen. Den blev i sin tid købt af Præstø kommune til brug for udstykning. Det har der været stor modstand imod. Nu arbejdes der kun på, der kan bygges på den lave del og friholde ”knolden”. Først skal der være en arkitektkonkurrence samt dialog med borgerne. Det har jeg støttet.
En anden Præstø sag er Fjordgården, som måske skal bruges til flygtninge. Vi ved ikke noget endnu, da Udlændingestyrelsen først skal undersøge om den er egnet. De vil helst have plads til mange på samme sted for at få en rationel drift. Jeg mener, vi ville få en bedre tilværelse for de ramte mennesker, hvis de boede i mindre enheder.

Tak til jer, der ringer og skriver til mig. Det er dejligt at høre, hvad I radikale medlemmer mener.

Godt nytår!
Birgitte Steen Jørgensen