Til kommunalvalg 2017 blev Michael Larsen valgt ind for Radikale Venstre

Radikale Venstre er en del af flertalsgruppen. Michael er formand for Plan- og Teknikudvalget, log har plads i Økonomiudvalget.

 

Michael Larsen

Jeg er oprindeligt handelsuddannet og efter mange år som Fiskeskipper blev jeg 1. januar 2000 ansat som havnefoged på Stege Havn og efterfølgende også på Klintholm Havn.
Jeg har siden hen videreuddannet mig når muligheden har været til stede. Det er bl. a. blevet til en merkonomuddannelse i ledelse og samarbejde.

Jeg har 12 års erfaring med kommunal- og amtspolitik fra perioden 1997 – 2009.
Jeg er formand for Lendemark Brugsforening, medlem af Møn Sydsjælland turistforeningsbestyrelse og aktiv i Lions Møn.