Spring til indhold
Hjem » Kritik af offentlighedsloven

Kritik af offentlighedsloven

Åbent brev til Radikale Venstres folketingsgruppe.

Der har været meget markant kritik af forslaget til ny offentlighedslov. Dette gælder også lokalt i Radikale Venstre i Vordingborg kommune, hvor adskillige medlemmer har henvendt sig med kritik – og et par stykker tilmed har meldt sig ud, bl. a. med henvisning til denne lov, der opleves som værende i modstrid med radikal politik.

Det er fremfor alt indskrænkningerne i muligheden for aktindsigt, § 24 og § 27 der giver anledning til kritik. Offentligheden har krav på at vide på hvilket grundlag en minister træffer sine beslutninger. Dette er den bedste sikring mod, at der tages uvedkommende og lyssky hensyn. Demokrati er besværligt. Det må statsadministration og politikere også kunne leve med.

Idéen om at lade ombudsmanden vurdere om loven overholdes om tre år er en mikroskopisk imødekommelse af kritikken, som ikke ændrer ved at stramningerne i lovforslaget strider imod principperne om åbenhed i forvaltningen. Lovforslaget er grundlæggende forkert. Radikale Venstre – og regeringen – burde arbejde for mere gennemskuelighed og mere åbenhed. Ikke det modsatte.

På generalforsamlingen i Radikale Venstre i Vordingborg kommune den 23. april blev regeringens forslag til ny offentlighedslov debatteret. Generalforsamlingen var enige om at udtrykke stor bekymring for forslaget – og at opfordre den radikale folketingsgruppe til at arbejde for at regeringen trækker stramningerne tilbage.
Opfordringen er hermed givet videre!

Med venlig hilsen

Thomas G. Bagge
formand for Radikale Venstre i Vordingborg kommune