Radikale Venstre Vordingborg har valgt  den 46-årige Kathrine Olldag fra Præstø som kandidat.

Kathrine Olldag, folketingskandidat

Præsentation

Jeg er Cand. mag. og til daglig leder af Talentskolen i Næstved Kommune.

Klik her hvis du gerne vil se mit CV

Klik her hvis du gerne vil læse  presse om min opstilling

Mærkesager

Herunder kan du få et overblik over mine mærkesager. Hvis du har lyst til uddybning, eller har noget på hjerte, er du altid velkommen til at kontakte mig.

 

Uddannelse

Jeg brænder for uddannelse. Min mor tog som den første i vores familie en videregående uddannelse som skolelærer, så hun kunne forsørge sig selv. Hun var alene med min bror og mig og det var svært. Hvis ikke jeg havde haft de muligheder, som det unikke danske uddannelsessystem har givet mig, så ville jeg ikke være der, hvor jeg er i dag.
Jeg brænder i særdeleshed for lighed i uddannelse. Forstået som lige muligheder for uddannelse, uanset geografi og baggrund. Jeg er også optaget af, at uddannelsessystemet i højere grad i fremtiden skal kunne nå flere unge, så ingen lades i stikken.

Grøn omstilling

Lige siden jeg som 15-årig blev præsenteret for Brundtlandrapporten har mit hjerte banket inderligt for klima, energi, miljø og grøn omstilling. På alle niveauer. Det er vores verdenssamfunds absolut største politiske udfordring, og den kan kun løses gennem internationalt samarbejde. Jeg er en klimakæmper, og jeg vil knokle for det!

Ulighed

Jeg har en stærk retfærdighedssans, som gør, at jeg hælder mest til det ‘sociale’ i socialliberal. Med “ulighed” mener jeg strukturelle skævheder. Det kan f.eks være ulighed i sundhed, ulighed i uddannelsesmuligheder, ulige adgang til sundhedstilbud osv. Jeg brænder for at ændre de strukturelle forhold, som skaber ulighed i vores samfund.

Uligheden er meget tydelig i dagligdagen ude i landets yderkommuner, når der skal prioriteres benhårdt mellem f.eks. ældrepleje, folkeskole, foreningstilskud, rehabilitering og klimatilpasning – for blot at nævne nogle områder. Vi oplever en uacceptabel udsultning af velfærden i Danmarks fattigste kommuner. Det er ikke bare et spørgsmål om A- og B-kommuner, men også om C-kommuner. Det kan ikke nytte noget, at der er alt for stor forskel imellem budgetterne i rige og fattige kommuner, når vi alle har ret til den samme kvalitet i velfærd. Så får vi bare et endnu mere skævt Danmark.

Kulturpolitik

Højskolen, foreningslivet, kulturoplevelsen og public service medierne er grundstenene i vores demokratiske nationale identitet. Vi forstår os selv og hinanden gennem god litteratur, musik, frivilligt foreningsarbejde og den gode samtale. Sammen med vores uddannelsessystem er kulturpolitikken selve rygradden i vores århundredelange dannelsestradition. Og den har været under pres siden regeringen i 2015 pålagde kulturområdet et såkaldt “omprioriteringsbidrag” på 2% årligt i fire år. Det er reelt en besparelse, der langsomt udsulter vores kulturliv, og som ikke må fortsætte, selvom både V og S lægger op til det.

Radikale Venstre har brug for en kulturpolitik, der tager stilling til kulturens rammevilkår, både i stat og kommune. Derfor vil jeg arbejde for et “kulturens analyseinstitut”, som uafhængigt kan forske i, hvordan kulturmidler anvendes bedst i stat og kommune, til støtte og gavn for skatteyderne og til gavn for de folkevalgte, som i hverdagen mangler evidens og fakta at læne sig op af, når der skal prioriteres på statens finanslov og i de kommunale budgetter.

Europa

Sidst men ikke mindst er jeg GLØDENDE europæer.

Mens dansk politik stagnerer i symbolpolitik, fortsætter EU ufortrødent med at sætte dagsordenen indenfor energi- og miljølovgivning, bæredygtig fødevareproduktion, arbejdsmarked, ligestilling, menneskerettigheder og… og… og… Langt det meste af den nye lovgivning, der definerer vores samfunds rammer, kommer fra EU.

De fleste af vores alvorlige udfordringer er globale udfordringer, som KUN kan løses i tæt samarbejde med vores naboer. Vi har brug for hinanden i Europa, og vi har brug for et stærkt EU.