Spring til indhold
Hjem » Høringssvar til helhedsplanen for Vordingborg by 1

Høringssvar til helhedsplanen for Vordingborg by 1

Her er høringssvar fra Carsten Nøhr Larsen (kandidat til kommunalvalget for Radikale Venstre), 9. februar 2013:

”Vordingborg by skal styrkes som kommunecenter” står der i forslag til helhedsplan for Vordingborg by.

Det er som om centralisering er blevet et bevidstløst mål i sig selv. Men har borgerne i Vordingborg by krav på bedre indkøbsmuligheder end borgerne i Stege og Præstø? Skal vi arbejde for at skævvride kommunen endnu mere end det allerede er tilfældet?

Et butikscenter skal trække kunderne hjem fra Næstved, men også fra Præstø og Stege, og fra Algade. Selv hvis det skulle lykkes at gennemføre planen, så står spørgsmålet tilbage: var det sådan en by vi ville have? Var det den form for centralisering vi drømte om?

Efter min mening bør ambitionen være, at gøre Vordingborg til en bedre by – for byens egne borgere.

Jeg har to konkrete forslag:

Skal rådhuset bevares eller rives ned? Jeg vil foreslå en mellemting. Bevar den smukke byrådssal og de nærmeste fløje, med den nye kantine. Den resterende del rives ned og gøres til P-plads. Det fine miljøet omkring hovedindgangen bevares, men skal selvfølgelig have lagt fliserne på plads, så det ikke ligner en pløjemark. På Kvickly-grunden bygges en ny administrationsbygning på 2-3 etager efter behov.

Butiksnære P-pladser er vigtige for kunderne. Fra P-pladsen ved rådhuset skabes en direkte trafikal sammenhæng med P-pladserne lige bag Algade. Gyderne ved Fakta og det tidligere Superbest glasoverdækkes, og bliver til butiksarkader. Butikkerne i Algade får adgang både fra det fri og fra arkaderne og bliver dermed en del af et butikscenter på godt 4000 m2, eller 5000 m2, hvis den næste gyde ved Sadolin bliver taget med. Så har man et bynært butikscenter med facade mod Algade. Måske ikke så stort at det vil trække kunder fra hele regionen, men stort nok til at gøre shopping mere attraktiv for byens egne borgere. Hvis det bliver en succes kan centeret vokse; Der er faktisk plads til 10.000 m2, mellem Algade og Voldgade,
men så begynder det nok at knibe med P-pladserne.

Hvor skal man i øvrigt parkere, hvis man lægger rådhus, bibliotek og butikscenter på hele rådhusgrunden?

Carsten Nøhr Larsen
Arkitekt MAA
Hovvejen 12
4771 Kalvehave