Spring til indhold
Hjem » Grøn omstilling inden for vores rækkevidde!

Grøn omstilling inden for vores rækkevidde!

Af: Kathrine Olldag

I mange år, og nu også i budget 2018, er der i Vordingborg Kommune afsat 1 million kroner på anlægsbudgettet til ”klimatilpasning”. Det er alt alt for lidt! Klimaændringernes barske virkelighed har allerede overhalet os, og presser på for handling!

Det er en opgave for os alle sammen og i allerhøjeste grad også for vores kommune. Jeg tror på, at vi sammen kan skabe konkrete og mærkbare ændringer i vores dagligdag, – og at kommunen kan gøre en stor forskel.

Men hvad er det så, kommunen helt konkret kan?

  1. Nej, selvfølgelig skal vi ikke sprøjte med round up
  2. Borgere og virksomheder skal inddrages i den grønne omstilling.
  3. Kommunale bygninger skal klima- og energirenoveres
  4. Kloaker skal opgraderes til de stigende regnmængder
  5. Børnene i skolerne skal rustes til at være fremtidens klimagenerationer
  6. Energiforsyningen skal omlægges til at være CO2-neutral
  7. Styrtregnen skal være med til at skabe flotte grønne byrum
  8. Medarbejdere skal køre i elbiler
  9. Lavtliggende beboelse skal klimasikres
  10. Kommunens indkøbsaftaler skal laves med grønne leverandører

Vi skal i det hele taget tænke på affald som en ressource, der skal bruges, og ikke et problem der skal fjernes. Radikale Venstre har en vision om et affaldsfrit Danmark i 2050, og hvorfor ikke gøre Vordingborg Kommune til den første kommune, der kommer i mål med det?

Udover det faktum, at grøn omstilling er en vigtig del af det at være en moderne kommune, der kan tiltrække nye borgere og virksomheder, så er det også grundlaget for alle former for udvikling.

Men det koster! Og derfor foreslår vi i Radikale Venstre en skattestigning på 1%, som udover at blive investeret i vores børn og ældre, også skal investeres i vores grønne fremtid.