Spring til indhold
Hjem » Generalforsamling i Radikale Venstre Vordingborg 2023

Generalforsamling i Radikale Venstre Vordingborg 2023

Radikale Venstre i Vordingborg, kommune-og kredsforening

Hermed indkaldes til generalforsamling

Tirsdag d.18 april kl. 19.00 i Den Gule Stald, Kalvehave Havnevej 15, Kalvehave.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, stemmetællere, referent
 2. Bestyrelsens beretning v/( Vibeke)
 3. Politisk beretning og debat (Michael L)
 4. Aflæggelse af regnskab for 2022
 5. Fastsættelse af kontingent 2024
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af formand
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Lars Bakke Olsen (genopstiller), Patricia Rabjerg (genopstiller), Patrick Rasmussen (genopstiller)
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen valgt i rækkefølge for 1 år
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år
 11. Valg af delegerede til regionsdelegeretmøde
 12. Valg af 2 medlemmer til regionsbestyrelsen
 13. Indstilling af kandidat/kandidater til Hovedbestyrelsen
 14. Valg af delegerede til Landsmødet
 15. Valg af folketingskandidat
 16. Eventuelt