Spring til indhold
Hjem » Fra målscore 0-5 til 5-1 på skoleområdet!

Fra målscore 0-5 til 5-1 på skoleområdet!

Af: Carsten Nøhr Larsen

Kan vi vende udviklingen? Det har været det gennemgående tema i valgkampen.

Her er Radikale Venstre beslutsomme: Ja, vi kan vende udviklingen.

Det kan måske overraske nogen at Radikale er beslutsomme, men det er fordi, de ikke har forstået forskellen på beslutsomhed og beslutningsgrundlag. Vores medlem af kommunalbestyrelsen gennem 28 år, Birgitte Steen Jørgensen, har insisteret på at beslutningsgrundlaget skal være i orden.

Hvor andre har forholdt sig ukritisk til forvaltningens indstillinger, har Birgitte indtaget særstandpunkter.

Lad mig bare nævne tre eksempler:

  • Fjernelse af ledere fra skoleklubberne – det var en spareøvelse.
  • Børne- og ungepolitikkens mange effektmål – det er at sætte børn på regneark. Ambitiøs politik er ikke bare måltal; abitiøs er man først, når man afsætter de nødvendige ressourcer.
  • Bridge, et tilbud til sårbare børn i skolen, bliver sat på BUF’s dagsorden som et orienteringspunkt – Birgitte insisterer på at det skal være et behandlingspunkt.

Det rammer lige ned i debatten om hvorvidt det er politikerne eller forvaltningen der styrer kommunen.

En rask beslutning er ikke det samme som en sund beslutning. Hvis man træffer beslutninger på grundlag af fordomme eller rygter, eller frygt, er det ikke beslutsomhed, men bevidstløshed.

Beslutningsgrundlaget skal være i orden.

Det betyder ikke, at man skal være ekspert i alt. Det kan også være en en god beslutning at overlade beslutningerne til dem, der har forstand på tingene. Det gælder f.eks. på skoleområdet.

Skolerne trænger IKKE til ro og fred. De trænger til tillid, frihed og fuld fart frem. Det vil være en modig beslutning. Ligesom vi så i landskampen forleden, så KAN det lade sig gøre at vende målscoren 0-1 til 5-1!