Spring til indhold
Hjem » Flere hænder

Flere hænder

Regeringen, SF og Enhedslisten har som bekendt indgået finanslov for 2015 og heri er der afsat ekstra 250 mio kr. til en pulje, der skal sikre mere pædagogisk personale i børnehaver og dagpleje. Kommunerne skal ansøge for de næste 2 år og derefter videreføres pengene som almindeligt tilskud til dagtilbud på kommunens budget, hvis vi kommunalpolitikere vil stemme for det.
Formålet med puljen er, at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. Vordingborg kommunes andel er ca. 1,5 mio de 2 første år og derefter ca. 2 mio i de næste. De penge, vil vi som mindretal gerne fordele ud i vores forskellige dagtilbud og dagpleje som ekstra hænder, og ikke som foreslået af flertallet, bruge pengene på flere konsulenter.
Det flotte formål “styrke børns trivsel, udvikling og læring” opfyldes efter vores mening bedst med kendt personale, der via disse midler, får mere tid, ikke meget mere tid, men dog mere tid. I forvejen har vi gode pædagogiske ledere og pædagogiske konsulenter, der kan vejlede personalet og derfor vil vi altså anbefale, at vi denne gang bruger midlerne direkte på flere trygge hænder.

Venlig hilsen
Medlemmer af børne, -unge, og familieudvalget i Vordingborg kommune
Birgitte Steen Jørgensen (B)
Helle Mandrup Tønnesen (Ø)
Mette Høgh Christiansen (A)