Spring til indhold
Hjem » Er der mon plads til en tilflytter i Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse?

Er der mon plads til en tilflytter i Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse?

Jeg opstiller for Radikale Venstre, er tilflyttet Vordingborg Kommune for 3 år siden, med bopæl på Møn.

I 1969 var jeg elev på Rødkilde Højskole, og blev senere sygeplejerske og sundhedsplejerske, de seneste 20 år som leder af sundhedsplejen.

Min første ansættelse som sundhedsplejerske var i Vordingborg Kommune. Dengang oplevede jeg en kommune der var meget driftig, en Algade der summede af liv, fuld damp på erhvervslivet, en aktiv og meget blandet befolkning der gik med løftede hoveder, en natur mange søgte fred og ro i, en kultur man blev beriget af.

Vinteren 1978 – 1979 blev en minderig vinter, med meterhøje snedriver og isolerede børnefamilier. Slæder blev fundet frem, der blev skovlet sne, man delte hvad man havde af forråd og andet, befolkningen stod sammen. Man hjalp hinanden på kryds og tværs af politiske ståsteder og personlige holdninger. I moderne sprogbrug for ledere, ville man sige: Det var ”Den brændende platform” der fik befolkningen til at stå sammen om et eneste mål – AT OVERLEVE.

Hvad kan vi i 2020 bringe i spil som ”Den brændende platform”? Hvad skal der til, for at vi igen kan stå skulder ved skulder og trække med et fælles ansvar mod det fælles mål:

”At få Vordingborg Kommune på landkortet, så nye familier med glæde flytter til kommunen. Så erhvervslivet igen får en opblomstringstid. Så vi igen får råd til alt det vi også gerne vil. Professionel pleje og omsorg af vores ældre og ikke mindst professionel læring og omsorg for vores børn og unge.”

Måske alle de spædbørn jeg vejede og undersøgte i årene 1978 til 1982, der nu er i deres bedste alder, også har et bud på fremtiden for Vordingborg Kommune.

JEG LYTTER OGSÅ TIL JER!

Anne Marie Knudsen, KB-kandidat Radikale Venstre