Spring til indhold
Hjem » Det kommunale engagement – i de frivillige!?

Det kommunale engagement – i de frivillige!?

Vordingborg Kommune har en flot “Politik for frivillighed”. I forordet står, at man “har ønsket at undersøge, hvordan kommunen kan skabe endnu bedre vilkår for frivilligheden og ikke mindst hvordan vi sammen kan udvikle nye samarbejdsformer.”   

Men som frivillig kigger man langt efter denne undersøgelse.

Det er helt sikkert en arbejdsmæssig kulturændring for embedsværket at skulle samarbejde ligeværdigt med os, der er frivillige aktører i forskellige sammenhænge – men det er det, der er udfordringen. Der er så mange velkvalificerede frivillige “derude”. Når vi nu har så fin en frivillighedspolitik – så lad os da for pokker implementere den!

Vi ved, at det tager tid før de gode intentioner siver ned igennem organisationen – her Vordingborg Kommune – men det går ganske sikkert bedre, hvis det sker ved en proaktiv og helhjertet indsats og hvor man sætter en proces i gang. Så bliver frivillighedspolitikken ikke blot varm luft og noget, der står på en hylde. Ord gør det ikke alene. Der skal initiativ og handling til!

Det er meningsfyldt at være frivillig. De fleste frivillige synes, at det er sjovt og interessant at være en del af noget, der er med til at skabe udvikling. Det skal kommunen anerkende og understøtte. Vi skal sætte frivillighed på den politiske dagsorden og sikre, at de frivillige bliver taget alvorligt. Det gælder for de frivillige i diverse foreninger for idræt og andre fritidsaktiviteter såvel som i det frivillige sociale arbejde. Og vi kan lægge ud med at sætte frivilligpolitikkens indsatser i gang!

De frivillige er uundværlige. De er nødvendige, hvis vi vil opretholde status.

I følge professor Jacob Torfing, RUC “vil borgerne fremover komme til at opleve, at de selv kommer til at blive en del af løsningen – og man kommer til at tale om et aktivt medborgerskab og et socialt ansvar. Kommunen skal være parat, når borgerne – de frivillige – banker på døren og vil hjælpe og der skal skabes arenaer, hvor man kan mødes og organisere, idet den gode ledelse er alfa og omega i koordineringen af borgernes frivillige indsats ”

Det er politikernes ansvar, at der udvikles en model for, hvordan man bedst kan koordinere dette område. Herefter må de ansvarlige ledere sikre implementeringen, således at frivillig-inddragelsen bliver en naturlig del af medarbejdernes læring og kompetenceudvikling.

Det er absolut ikke hensigten, at frivillige skal inddrages i kommunale kerneområder, hvortil der stilles krav om faglighed og professionel kompetence.

Kaj Aagaard

Formand for BROEN Vordingborg siden 2013

Næstformand Nordhavnens bestyrelse

Medlem af Panterkomiteen/ Bestyrelsen for Panteren til medio 2017

Kandidat nr. 8 til kommunalvalg 17 for Radikale Venstre Vordingborg