Spring til indhold
Hjem » Radikale Venstre » Side 5

Radikale Venstre

Vordingborg kaserne

Henvendelse til Radikale Venstres forsvarsordfører Rasmus Helveg Petersen fra Birgitte Steen Jørgensen.

Kære Rasmus

Hærens Operative Kommando har mandag den 25. februar 2013 givet ordre til, at DANILOG på Vordingborg Kaserne skal opsplittes og de første små 100 stillinger flyttes til Karup. Det synes jeg sammen med den øvrige Kommunalbestyrelse i Vordingborg er en bekymrende udmelding og mener, at det lugter af utidig indblanding i forsvarsforligsforhandlingerne.

I første omgang drejer det sig om 92 fuldtidsstillinger, der skal flyttes, men det er kun begyndelsen. Hærchef generalmajor Agner Rokos har tidligere udtalt, at hans planer var at opsplitte DANILOG og fordele den i henholdsvis Aalborg, Karup og Skrydstrup.
Både beslutningen og tidspunktet for offentliggørelsen vækker forundring og vrede. Lige nu kæmper vi for at bevare Vordingborg Kaserne og afventer spændt resultatet af forsvarsforliget.

Det kan kun opfattes, som et forsøg på at påvirke den igangværende politiske proces eller som et forsøg på at lukke Vordingborg Kaserne udenom den politiske stillingtagen. Jeg kan ikke se, at Hærens Operative Kommando ikke kan vente med at flytte rundt med opgaver og personale, til de overordnede strukturer for fremtidens forsvar er på plads.

Læs mere »Vordingborg kaserne

Mindeord over Niels Busch-Jensen (1946-2013)

Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om at tidligere formand for Radikale Venstre i Vordingborg Niels Busch-Jensen er død.

Niels havde en lang karriere som erhvervs- og organisationspsykolog og var et ualmindeligt velbegavet og vidende menneske. En af hans store fortjenester var evnen til at tale politik, få det debatteret og skrevet ind i vores politiske program på Møn. Han var primus motor i flere valgkampe, fik sat de rigtige ord på vores valgprogram og var ikke bange for at gå ind i den offentlige debat med kontroversielle emner, f.eks. top-embedsmænds udlandsrejser med KMD. Niels fik også sat nyt liv i vores grundlovsmøder på Rødkilde Højskole, hvor kendte mennesker, der ikke altid var Radikale var talere. Det tiltrak mange borgere.Læs mere »Mindeord over Niels Busch-Jensen (1946-2013)

Nytårshilsen fra Birgitte Steen Jørgensen

Kære radikale venner

Tak for den tillid I har vist mig både i årets arbejde og ved at vælge mig til spidskandidat til det kommende kommunevalg.

Folkeskolen vil helt klart blive et meget varmt emne i valgkampen. Jeg mener vores skolereform i Vordingborg kommune er helt afgørende for, at vi kan forbedre vores skoler og forøge antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse. I Vordingborg ligger vi langt under landsgennemsnittet, idet næsten en fjerdedel af Vordingborgs unge ikke gennemfører en uddannelse. Det skaber altid uro, når der sker store ændringer, men jeg har tiltro til at vi er på rette vej, da der nu gradvist vil blive frigivet flere midler til skolernes drift. Kompetencecenteret i Kalvehave har givet bekymrede miner hos mange. Hvis det viser sig, at vi inkluderer for mange børn i skoleklasserne, må vi ændre på niveauet for hvilke børn, der skal gå i skole i Kalvehave.

Læs mere »Nytårshilsen fra Birgitte Steen Jørgensen