Spring til indhold
Hjem » Birgitte genopstiller ikke

Birgitte genopstiller ikke

Valgkampen til næste kommunalvalg står for døren.

Jeg har besluttet ikke at genopstille for også at give plads til andre ting i mit liv.

Arbejdet gennem 27 år i kommunalbestyrelserne på Møn og Vordingborg har været spændende. Jeg har prøvet kræfter med meget, været borgmester på Møn, viceborgmester, samt udvalgsformand for teknik og miljø. I den nye Vordingborg kommune har jeg i 2 valgperioder været formand for Sundhedsudvalget.

I 8 år var jeg desuden medlem af økonomiudvalget i Storstrøm amt.

Der har været drøje perioder hvor økonomien skulle genoprettes, både i min borgmestertid på Møn og ved dannelsen af den nye Vordingborg kommune. Men det lykkedes.

Det har været vigtigt for mig at være med til at forbedre forholdene i vores kommune, og det kan være svært at fremhæve hvad,der har betydet mest. Enkelte ting vil jeg dog fremhæve.

Renoveringen af Storegade i Stege blev besluttet, da jeg var borgmester. Det var en lang drøj proces, men i dag kan man se, hvor godt det har været for bymiljøet.

Plejehjemmene i vores kommune var meget nedslidte i 1990. Det er underligt i dag at tænke på, at de ældre, der boede på plejehjem, ikke engang havde eget toilet. På Møn fik vi tre dejlige centre, og siden er der bygget nyt i Præstø og gennemført store forbedringer på de plejehjem, der bibeholdes.

I løbet af de år, jeg har været med, er der blevet bygget nyt eller renoveret til hele børneområdet, børnehaver og skoler.

Efter kommunesammenlægningen fik vi en masse nye opgaver på sundhedsområdet.
Vordingborg kommune har fået nogle meget flotte sundhedcentre på de gamle sygehuse i Stege og Vordingborg, samtidig med at vi ved hjælp af en dygtig medarbejderstab løser opgaverne fantastisk godt.

Geocenter Møn Klint blev trods meget modstand bygget, og det er i dag et stort trækplaster med ca. 65.000 gæster om året. Det betyder direkte arbejdspladser på Østmøn og afledte gevinster for hele turismeområdet.

Det har været 3 årtier med mange glæder, som jeg er taknemmelig over at have været en del af.

Birgitte Steen Jørgensen