Spring til indhold
Hjem » Besparelser på dagplejen

Besparelser på dagplejen

Kommentar til Venstres udtalelser om besparelser på dagplejen

Som medlemmer af BUF-udvalget blev vi noget overraskede, da vi læste fredagens avis, hvor Venstre ved Kirsten Overgård udtaler, at det er et faktum, at der, som landet ligger, ikke vil blive brug for de fyrede dagplejere i forhold til dagplejegerningen. Sådan ser vi det ikke, vi har i udvalget 22 besparelses forslag at forholde os til, herunder en udfasning af dagplejen i flere områder. Men når man forholder sig til dette forslag, skal man også medtænke at dagplejen har den højeste score i forældretilfredshed hvor det eneste, der trækker ned, er gæsteplejen, og derfor er denne netop pr. 1. maj 2014 ændret til en gæsteordning i 6 børnehaver.

Fakta er, at udvalget ikke er enige om besparelserne. Vi så gerne, at der helt overordnet var valgt en anden tilgang end salami metoden, og at Venstre havde stået ved deres valgløfter om at fremkomme med politiske prioriteringer. Når dette ikke sker har vi valgt, i fællesskab i udvalget, at sende alle forslag i høring for at høre borgernes mening. Vi vil opfordre alle med interesse for børneområdet til at fremkomme med deres synspunkter.

Venlig hilsen
Birgitte Steen Jørgensen (B)
Mette Høgh Christiansen (A)

2 tanker om “Besparelser på dagplejen”

  1. Birgitte Steen Jørgensen

    Der ligger et spareforslag, som jeg finder helt uacceptabelt.
    I Fanefjord vil man nedlægge dagplejen, lukke Børnehaven Dronning Fane og etablere en ny 0-6 års institution inde på skolens matrikel, hvor der i dag er SFO.

    1. Birgitte Steen Jørgensen

      driftbesparelsen er kun 150.000. Til gengæld skal der investeres for 2,5 mio.

Der er lukket for kommentarer.