Grundlovstale 2018

V/ Folketingskandidat Kathrine Olldag

I dag løfter vi blikket fra hverdagens symbolpolitiske medieoverskrifter og minder hinanden om, hvad det er for et samfund vi har.
Grundloven er grundlaget for det hele. Det er fundamentet, limen og det der kitter os sammen til det samfund, hvor vi alle kan leve.

Og Grundlovens fædre slog magtens tredeling fast og fastsatte den enkeltes frihedsrettigheder. Retten til at tænke, tale, elske, forsamles, stemme og leve vore liv, som vi ønsker det.

Vores velstand og velfærd er bygget på et levende demokrati, som skal kunne rumme folkestemninger, globale udfordringer, klimaforandringer og udsving i markedskræfterne. For demokratiet er skabt af mennesker og båret af mennesker. Det er følsomt og foranderligt. Og det har ændret sig markant fra de første spæde demokratiske tanker, til det demokrati, hvor vores demokratiske rettigheder i dag er umistelige.

Tror vi.

For når vi kigger på dette sidste års gang i Folketinget, så indledes og afsluttes året med at et overvældende flertal af folketingets partier bruger lang tid på at debattere og siden lovgive om folks hovedbeklædning – om vores ret til at klæde os som vi vil.

De hæver ikke blikket og tænder ikke det globale udsyn. De gør i stedet meget store krumspring for at få grundloven til, ikke at stå i vejen for at straffe dem, der undertrykkes, i stedet for at stille undertrykkerne til ansvar.

Høre resten af Kathrines tale her:

Radikale Venstre: Skatten skal sættes op med 1 pct.

Det er kun en uge siden, at kommunalbestyrelsen vedtog endnu et skrabet budget, hvor hver en femøre er bøjet to gange for at få enderne til at mødes. Endnu engang er der vedtaget et budget, hvor område efter område pines til det yderste. Uanset hvordan man vender og drejer det, så er Vordingborg  en udsultet kommune. Vi halter bagefter på alle kerneområder. Er det virkelig sådan en kommune vi vil ha’?

Borgerne i Vordingborg Kommune fortjener en ny politik. Det er tid til at droppe stædige ideologier og de seneste mange års drænende blokpolitik med snævre budgetflertal.

Det er tid til at være modige og sige tingene som de er. Det er tid til at tænke på hele kommunen og løfte i fællesskab.

Derfor tager Radikale Venstre nu bladet fra munden og foreslår at skatten i Vordingborg Kommune sættes op med en procent.

I årevis har vi  lyttet til, hvor dårligt skoler og daginstitutioner har det. Der mangler lærere, pædagoger, specialtilbud, ledelse, faciliteter osv. Vi har også lyttet til, hvor skidt det står til på ældreområdet, hvor der mangler hænder, tid til den enkelte og ordentlig mad.

Vi kigger os omkring på vores kommune og må konstatere, at den er slidt og utidssvarende. Bygninger og faciliteter kan ikke hamle op med hverken arbejdsmiljøkrav eller klimaudfordringer.

Alt det vil vi rette op på med en skattestigning. Borgerne i Vordingborg Kommune skal have det ligeså godt som i vores nabokommuner.

I vores kommune tjener vi gennemsnitligt 2

75.000 om året (KL, 2015). Det er en del mindre end folk i kommunerne nord for os.

Og på trods af, at de andre kommuner i regionen får flere penge i kassen gennem skatten, så har de alligevel turdet hæve skatten, så den ligger højere end hos os. På den måde får de enderne til at mødes. Det gælder Faxe, Ringsted, Sorø og Odsherred, hvor skatteprocenten ligger 1 – 1½ % højere end hos os.

Det er ikke et mål i sig selv at sætte skatten op. Det er et middel til at give vores kommune det længe tiltrængte løft. Vi kan ikke blive ved med at flytte rundt på utilstrækkelige midler. Lad os tage styringen tilbage!

Så i stedet for at skændes om penge, der ikke er der, så skal vi droppe berøringsangsten og løse det grundlæggende problem én gang for alle.

 

Radikale Venstre melder klar til kommunevalg

Så er vi klar med Radikale Venstres nye valgprogram. Vi glæder os til at diskutere det med dig ude i virkeligheden.

Valgprogram

Giv ansvaret tilbage til de varme hænder

Giv ansvaret tilbage til dem, der ved, hvordan det skal gøres. Vores folkeskoler, daginstitutioner og ældrecentre bliver bedre, når medarbejderne får plads og ro til at arbejde.

Børn koster!

Slut med omfordeling af utilstrækkelige ressourcer. Børn koster – og det er pengene værd! Der skal flere midler til folkeskoleområdet.

Turisme—det gode værtskab

Radikale Venstre vil have en offensiv turismestrategi, der satser på synergi mellem offentlige og private investeringer, flere overnatningsmuligheder, udvikling af nicheturisme, lokalturisme og det gode værtskab.

Vi skal være en grøn kommune

Genanvendelse og bæredygtig energi skal gøre Vordingborg Kommune til en grøn kommune, hvor det grønne fokus skaber grønne arbejdspladser.

Børn skal behandles forskelligt for at få lige muligheder

Vi tror på en tidlig og helhedsorienteret indsats omkring sårbare familier, hvor børnene mødes, der hvor de er.

Kommunens penge skal bruges i kommunen

Når kommunen køber ind skal lokale leverandører prioriteres, fremfor at sende penge ud af kommunen gennem store tværkommunale indkøbsordninger.

Affald er en ressource

Affald er en ressource, der skal bruges, ikke et problem, der skal fjernes. Radikale Venstre har en vision om et affaldsfrit Danmark i 2050. Lad os komme i mål inden da.

De frivillige er uundværlige

Flere og flere finder det meningsfuldt at være frivillig, og det skal kommunen anerkende og understøtte. Vi skal sætte frivillighed på den politiske dagsorden og sikre, at de frivillige bliver taget alvorligt.

Ældre med særlige behov skal prioriteres

I de kommende år vil der blive flere borgere over 70 år. Mange ældre er ressourcestærke og lever et aktivt liv. Vi skal sørge godt for dem, der har brug for intensiv hjælp og pleje.

Kultur/fritid og foreninger

Vores foreninger, kulturinstitutioner og attraktioner er hjørnesten i visionen om det gode liv. Det skal vi udvikle gennem offentlige investeringer i et tæt samarbejde mellem aktører og kommunen.

Den kommune du gerne vil bo i

Kommunen er slidt. Vi skal bruge flere penge på vores havne, byer og offentlige bygninger. Det er godt for borgerne og en forudsætning for øget turisme og bosætning

 

Interview med Vibeke Grønbæk

Vibeke er vores kandidat til Regionsvalget. Lyt her til hendes erfaringer og hendes tanker om at gøre en forskel!

 

Grundlovsmøde 2017

Radikale Venstre afholder Grundlovsmøde mandag den 5. juni kl. 14, hvor Zenia Stampe (MF) og spidskandidat til KV17 i Vordingborg kommune Carsten Nøhr Larsen holder Grundlovstale. Det foregår traditionen tro på Teaterhøjskolen Rødkilde, Rødkildevej 42 i Stege.
Husk stole eller tæpper til at sidde på. Der vil være salg af kaffe, the og kage.

Generalforsamling og opstillingsmøde

En helt igennem fantastisk aften….Generalforsamling og opstilling af den radikale liste til kommunalvalget i Vordingborg.
Jeg er som genvalgt formand så stolt over at kunne præsentere en meget stærk liste med garvede, kompetente og super dygtige kandidater, der brænder for at gøre en forskel….Vi skal have dygtige folk ind i Kommunalbestyrelsen til november ..og jeg ved at de har visionerne, at de vil børnene, de unge og uddannelse og meget mere som vi melder ud løbende den næste tid.
Vores liste består nu af…

1. Carsten Nøhr Larsen
2. Klaus da Cunha
3. Michael Larsen
4. Benny Johansen
5. Kathrine Olldag
6. Inger Drachmann
7. Michael Viborg Nielsen

Vi har ikke lukket listen..så hvis et medlem stadig har lyst til at stille op og komme på listen…så kommer muligheden i august.

Vibeke Grønbæk
formand for Radikale Venstre i Vordingborg kommune

Børne- og ungepolitik

I den forgangne uge har Radikale Venstre foreslået at der mindst skal være 2 pædagoger og én medhjælper pr. 10 børn i vuggestuer og det samme til 19 børn i børnehaven. Det lander lige ned i processen omkring Børne- og Ungepolitikken i Vordingborg Kommune. Børns vilkår under opvæksten, helt fra fødslen, er afgørende for hvordan de klarer sig i skolen og senere i livet. Det er veldokumenteret. Hvis vi skal bryde den sociale arv, kommer vi ikke udenom at se på normeringerne i vores børnehuse. Det Radikale forslag er beregnet til at give 27 ekstra pædagoger i Vordingborg Kommune. Da Radikale Venstre er kendt for økonomisk ansvarlighed, er der også et forslag til finansiering: Hæv pensionsgrænsen i 2020 i stedet for, som planlagt, i 2025. Det kan naturligvis diskuteres. Det kan derimod ikke bortforklares at der skal ske noget på børneområdet, hvis vi skal bryde den sociale arv, og hvis den fremlagte Børne- og Ungepolitk ikke blot skal være en skåltale. Et mål uden en plan er en drøm. Ambitiøse mål er intet værd, hvis de ikke følges op af en ambitiøs politik.

Carsten Nøhr Larsen
Spidskandidat for Radikale Venstre i Vordingborg

 

27 flere pædagoger i Vordingborg Kommune. Carsten Nøhr Larsen, radikal spidskandidat i Vordingborg og den radikale leder Morten Østergaard er enige.

 

Lavt til loftet

Uddannelsesloft: et nyt, sørgeligt ord i det danske sprog, som igen sænker grænsen for hvor lavt der kan blive til loftet i de borgerlige stuer. Statsministeren indkalder til møde på Marienborg om ”disruption”, det begreb der dækker over at ny teknologi og nye tankesæt vender op og ned på forretningsmodeller og arbejdspladser. Der sker større ændringer i løbet af ti år, end tidligere generationer har oplevet i et helt liv. Samtidig beslutter et flertal i Folketinget at: én uddannelse i livet må være nok – én gang typograf, altid typograf. Og mens udviklingen kører, er nogen låst fast. Tanken om at vi kan blive for kloge, er simpelthen for dum. Hvad bliver det næste? Behandlingsloft? Ytringsloft? Børneloft? Ambitionsloft?

Carsten Nøhr Larsen
Kommunal spidskandidat for Radikal Venstre i Vordingborg

Bredbånd

Den gode nyhed i Sjællandske 16. dec. er, at 464 hustande på Møn har fået 11 % af årets samlede udbetalinger fra regeringens Bredbåndspulje. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) tøver da heller ikke med at kalde det en, citat: ”rigtig, rigtig god begyndelse”, for udbredelse af bredbånd, i alle egne af landet, senest i 2020. Problemet er blot at der er 250.000 hustande som kan søge puljen, og kun 3.700 får tilskud i år. Med den fart vil det tage 67 år før målet er nået, også selvom dem der fik afslag følger ministerens kække opfordring til at søge igen næste år. Samfundet er nok blevet mindre solidarisk siden dengang man trak telefonledninger ud, til det fjerneste husmandssted, for en fast tilslutningsafgift. Tilskuddet forudsætter desuden kommunal medfinanciering, som er givet i år. Der bør ikke være tvivl om at denne medfinanciering fortsat er på budgettet i de kommende år. Der er vel stadig plads til solidaritet indenfor kommunegrænsen?

Carsten Nøhr Larsen
Kommunal spidskandidat for Radikal Venstre i Vordingborg

Ledelse gennem frygt

Decimering er et princip, man brugte i den romerske hær for at indgyde frygt og respekt i sine egne tropper. Man henrettede simpelthen hver tiende soldat, høj som lav, hvis de f.eks. havde tabt et slag mod fjenden. Så skulle de nok ”performe” bedre i næste slag.

Nu har moderniseringsstyrelsen genopdaget dette gamle trick. 10% af de offentlige medarbejdere kan forvente en fyreseddel fordi de ”low performer”. Alene varslet om sådan en prikkerunde vil være nok at skabe utryghed rundt omkring på kontorerne, og så skal de nok vågne op derude.

Det er det begreb der også hedder ”management by fear” – altså ”ledelse gennem frygt”.

Vi ved at det virker dårligt i praksis.

Det gjorde det forresten også i den romerske hær for 2000 år siden.

Måske skulle vi se på om vi kunne undvære 10% af hæren af managementkonsulenter?

Carsten Nøhr Larsen
Radikale Venstre i Vordingborg kommune

Ny radikal spidskandidat

Tirsdag aften blev Carsten Nøhr Larsen valgt som ny kommunal spidskandidat for Radikale Venstre i Vordingborg. De Radikales mangeårige medlem af kommunalbestyrelsen, Birgitte Steen Jørgensen, har meddelt at hun ikke genopstiller. ”Derfor synes vi det er vigtigt at få en ny spidskandidat på plads i god tid før kommunalvalget den 21. november 2017” fortæller lokalformand Vibeke Grønbæk.

Carsten Nøhr Larsen ejer og driver Kalvehave Labyrintpark.

”Jeg er iværksætter og erhversdrivende i turistbrancen, og netop turisme og iværksættere er noget vi skal leve af i vores kommune. Et godt samarbejde med erhverv og frivillige kan få vores penge til at række længere i en kommune som vores. Selvom vi, med borgmesterens ord, er en 80% kommune, så er det alligevel vigtigt at vi investere i fremtiden, og at vi gør det på en måde som rækker ud i alle hjørner af kommunen. Vi skal være forandringsparate, men ikke på den sure måde hvor man bøjer nakken og tager hvad der kommer. Vi skal i stedet ranke ryggen og sørge for at enhver forandring bliver en forbedring. Inddragelse af borgere, erhverv og kommunens medarbejdere er en vigtig kilde til at finde de kreative løsninger ”, udtaler Carsten Nøhr Larsen.

De øvrige kandidater på den Radikale liste bliver valgt på den ordinære generalforsamling i foråret.

img_1582

Spidskandidat Carsten Nøhr Larsen og formand for Radikale Venstre i Vordingborg kommune Vibeke Grønbæk.

Birgitte genopstiller ikke

Valgkampen til næste kommunalvalg står for døren.

Jeg har besluttet ikke at genopstille for også at give plads til andre ting i mit liv.

Arbejdet gennem 27 år i kommunalbestyrelserne på Møn og Vordingborg har været spændende. Jeg har prøvet kræfter med meget, været borgmester på Møn, viceborgmester, samt udvalgsformand for teknik og miljø. I den nye Vordingborg kommune har jeg i 2 valgperioder været formand for Sundhedsudvalget.

I 8 år var jeg desuden medlem af økonomiudvalget i Storstrøm amt.

Der har været drøje perioder hvor økonomien skulle genoprettes, både i min borgmestertid på Møn og ved dannelsen af den nye Vordingborg kommune. Men det lykkedes.

Det har været vigtigt for mig at være med til at forbedre forholdene i vores kommune, og det kan være svært at fremhæve hvad,der har betydet mest. Enkelte ting vil jeg dog fremhæve.

Renoveringen af Storegade i Stege blev besluttet, da jeg var borgmester. Det var en lang drøj proces, men i dag kan man se, hvor godt det har været for bymiljøet.

Plejehjemmene i vores kommune var meget nedslidte i 1990. Det er underligt i dag at tænke på, at de ældre, der boede på plejehjem, ikke engang havde eget toilet. På Møn fik vi tre dejlige centre, og siden er der bygget nyt i Præstø og gennemført store forbedringer på de plejehjem, der bibeholdes.

I løbet af de år, jeg har været med, er der blevet bygget nyt eller renoveret til hele børneområdet, børnehaver og skoler.

Efter kommunesammenlægningen fik vi en masse nye opgaver på sundhedsområdet.
Vordingborg kommune har fået nogle meget flotte sundhedcentre på de gamle sygehuse i Stege og Vordingborg, samtidig med at vi ved hjælp af en dygtig medarbejderstab løser opgaverne fantastisk godt.

Geocenter Møn Klint blev trods meget modstand bygget, og det er i dag et stort trækplaster med ca. 65.000 gæster om året. Det betyder direkte arbejdspladser på Østmøn og afledte gevinster for hele turismeområdet.

Det har været 3 årtier med mange glæder, som jeg er taknemmelig over at have været en del af.

Birgitte Steen Jørgensen

Folkemøde Møn 2016

Radikales stand på Folkemøde Møn den 27. august blev besøgt af Morten Østergaard, der leverede en rigtig god tale på hovedscenen og Zenia Stampe, der deltog i flere debatter hele dagen igennem. Der var også stærk lokal repræsentation fra Radikale Venstre. Standen blev passet af Benny Johansen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Nøhr og Inger Drachmann. Vibeke Grønbæk var bl.a. ordstyrer i et af debatteltene. Desuden kom gode radikale fra Lolland og Falster og hjalp til.
De flotte blomsterdekorationer blev leveret af Liatris blomster i Vordingborg.

Og så fik vi et ord med i TV Østs indslag om dagen:

FolkemødeMøn2016_4

FolkemødeMøn2016_5

FolkemødeMøn2016_2

 

 

 

Grundlovsmøde på Falster

Radikale Venstre i Vordingborg kommune og Radikale Lolland-Falster inviterer til grundlovsmøde på Nordfalster.
Det foregår i Orenæs Saloner, der ligger smukt ned til Storstrømmen. Dagens talere er folketingskandidat Henriette Bødewadt og Zenia Stampe (MF).

Program:
13.00 Velkomst
13.30 Henriette Bødewadt
14.00 Zenia Stampe (MF)

Adresse: Orenæs Skovvej 12, Orehoved, Nørre Alslev
OBS! Forbud mod indkørsel i skov gælder ikke denne dag.

Medbring gerne:
madkurv + klapstole.
Drikkevarer købes på stedet.

Grundlovsdag2016