Spring til indhold
Hjem » Grundlovstale 2018

Grundlovstale 2018

V/ Folketingskandidat Kathrine Olldag

I dag løfter vi blikket fra hverdagens symbolpolitiske medieoverskrifter og minder hinanden om, hvad det er for et samfund vi har.
Grundloven er grundlaget for det hele. Det er fundamentet, limen og det der kitter os sammen til det samfund, hvor vi alle kan leve.

Og Grundlovens fædre slog magtens tredeling fast og fastsatte den enkeltes frihedsrettigheder. Retten til at tænke, tale, elske, forsamles, stemme og leve vore liv, som vi ønsker det.

Vores velstand og velfærd er bygget på et levende demokrati, som skal kunne rumme folkestemninger, globale udfordringer, klimaforandringer og udsving i markedskræfterne. For demokratiet er skabt af mennesker og båret af mennesker. Det er følsomt og foranderligt. Og det har ændret sig markant fra de første spæde demokratiske tanker, til det demokrati, hvor vores demokratiske rettigheder i dag er umistelige.

Tror vi.

For når vi kigger på dette sidste års gang i Folketinget, så indledes og afsluttes året med at et overvældende flertal af folketingets partier bruger lang tid på at debattere og siden lovgive om folks hovedbeklædning – om vores ret til at klæde os som vi vil.

De hæver ikke blikket og tænder ikke det globale udsyn. De gør i stedet meget store krumspring for at få grundloven til, ikke at stå i vejen for at straffe dem, der undertrykkes, i stedet for at stille undertrykkerne til ansvar.

Høre resten af Kathrines tale her: