Vordingborg er en kommune med mange sundhedsproblemer, der bunder i en usund livsstil. Generelt spiser vi forkert, ryger for meget og bidrager til Europarekorden i alkoholindtag. Radikale Venstre har derfor fortsat fokus rettet mod forebyggelse og tidlig indsats.

 

Forebyggelse

Radikale Venstre ønsker at gøre den nuværende forebyggelsesindsats, før barnet er født, permanent, og unge mødre skal støttes i at få en uddannelse. For sundhed handler også om at man kan klare sig selv.

Vi ønsker fokus på forebyggelse i børns hverdag i daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Motion skal indlægges i skoleskemaet. Der skal gives tilbud om et enkelt morgenmåltid. Indsatsen over for unges alkohol- og narkomisbrug skal gøres permanent.

Radikale Venstre arbejder for at reducere ulighed i sundhed: Jo lavere indkomstgrundlag og uddannelse, jo større risiko er der for sygdom og tidlig død. Derfor skal der bruges forebyggelsesmidler til en stærk indsats for at hjælpe de svage familier tilbage i job, til uddannelse og deres børn til at kunne deltage i foreningslivet.

 

Gode rammer, når man har behov for hjælp

Der er behov for en fortsat udbygning af kommunens patientskoler for kronisk syge, så flere sygdomme bliver omfattet af tilbuddene. Samtidig med, at der nu er ved at blive etableret dialyse på Vordingborg Sundhedscenter, så bør der oprettes en patientskole for nyresyge borgere i samarbejde med nyreforeningen.

Unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse skal kunne bo i ungemiljøer, hvor der er gode aktivitetsmuligheder.

Radikale Venstre lægger vægt på at dagligdagen på vores institutioner for ældre, og for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse byder på motion og sund kost, samt spændende aktiviteter sammen med de frivillige organisationer. Med bl.a. Multicenteret i Præstø og de nye autismeboliger er der skabt nogle moderne fysiske rammer i hele kommunen.

Vi sætter fortsat fokus på ny teknologi på hjælpemiddelområdet, så livskvaliteten hos den syge eller handicappede borger kan højnes.

 

 

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Her kan du downloade hele vores valgprogram som pdf.