Vordingborg skal være et godt sted at vokse op. Børn og unge er vores fremtid og vores vigtigste råstof. Derfor skal vi have gode pasnings- og skoleforhold.

 

Folkeskolen

Vi bakker op omkring kommunens skolereform ”Fokus på folkeskolen”. Skolerne i kommunen drives i det daglige af engagerede og dygtige folk, som fortjener bred anerkendelse, respekt og tillid.

Inklusion af børn, der før var i specialklasser må ikke blive et problem, men en opgave som folkeskolen kan løfte med de nødvendige ressourcer. Vi ønsker en mangfoldig skole, hvor børn og unge udvikler sig med hver deres bagage, både fagligt og socialt.

Lærere og pædagoger skal i samarbejde løfte opgaven vedr. inklusion så alle børn føler de er med i fællesskabet. De børn og unge, der ikke kan deltage i perioder i folkeskolens tilbud, skal tilbydes gode vilkår på kommunens kompetencecenter.

Der skal være ordentlige lærerarbejdspladser på skolerne og efteruddannelse af lærerne skal være i fokus. Skolerne skal sikre, at der er økonomi afsat til dette.

Når et barn eller ung i folkeskolen tildeles en IT-rygsæk skal denne følge eleven indtil endt uddannelse i folkeskolen.

Vi ønsker øget fokus på motion og sundhed. Også i folkeskolen.

Fri- og privatskolerne er en del af mangfoldigheden i skoleudbuddet. Vi tror på denne mangfoldighed og på friheden til at vælge den skoleform der passer een bedst.

Der er i den forløbne valgperiode ændret gennemgribende på kommunens skolestruktur. Der er nu en evaluering igang, hvis resultater Radikale Venstre vil studere grundigt. Når man gennemfører så stor en reform, vil der ofte vise sig ting som efterfølgende skal justeres. Det er vi parate til!

 

De særligt udsatte

Socialt udsatte børn og unge skal have særlig fokus. Vi skal have tidlig indsats og forebyggelse. Derfor skal arbejdet med ”unge mødre” fortsætte. Unge udsatte skal tilbydes mentor-ordninger. Desuden ønsker Radikale Venstre en bredere sammenhæng og helhed i de ansattes indsats for de udsatte borgere.

 

 

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Her kan du downloade hele vores valgprogram som pdf.