Radikale Venstre vil fortsætte den fornuftige økonomiske politik, som Vordingborg kommune har ført igennem flere år. Kommuneskat og grundskyld skal holdes i ro, og af hensyn til erhvervslivets rammebetingelser, skal der ikke opkræves dækningsafgift.

Radikale Venstre ønsker at kommunen fortsætter med et anlægsbudget, der bl.a. skaber bedre vilkår for vores børn i daginstitutioner og skoler, og som samtidig er med til at give arbejde til kommunens håndværkere.

Kommunen skal være imødekommende overfor industrien, når der er behov for vejændringer af hensyn til ønsket om at kunne benytte modulvogntog.

 

Nyt Rådhus

Radikale Venstre ønsker, at kommunens medarbejdere i administrationen skal have en arbejdsplads, der lever op til et ordentligt arbejdsmiljø, og som samtidig giver en betydelig bedre økonomisk drift. Derfor ønsker Radikale Venstre, at personalet fra Langebæk, Bakkebølle og Jobcenteret sammen med administrationen i det nuværende Vordingborg rådhus samles i en ny kommunal administrationsbygning i Vordingborg. Samtidig skal rådhusene i Stege og Præstø bevares.

 

Kommunen skal være en god arbejdsplads

Vi ønsker et godt arbejdsliv for kommunens medarbejdere, hvor de mødes med tillid og anerkendelse. Der skal afsættes midler til at medarbejderne har muligheder for kompetenceløft, for at kunne varetage den stærkt stigende kompleksitet i arbejdet.

 

 

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Her kan du downloade hele vores valgprogram som pdf.