Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Vordingborg kommune. Derfor vil Radikale Venstre styrke den kommunale erhvervsservice.

Det er vigtigt, at de virksomheder, der er i vores kommune, modtager en hurtig og effektiv kommunal sagsbehandling, så de fortsat ønsker at blive og udvikle deres forretning.

 

Lad os bruge Væksthuset i kommunal sammenhæng

Vi skal naturligvis benytte de bedste kompetencer der findes i kommunen, og foreslår derfor at den lokale erhvervsservice integreres i Væksthus Sjælland, der har til huse i Vordingborg. En samlet indsats vil skabe synergi til gavn for erhvervslivet og man kan spare penge på administrationen der så kan bruges direkte på erhvervslivet.

Iværksættere skal hjælpes godt i gang, så deres ideer og ønsker kan føre til et blivende projekt.

Radikale Venstre ønsker et styrket samarbejde med erhvervslivet og støtter derfor den planlagte dannelse af Vordingborg Erhverv, et selskab der skal medvirke til at brande kommunen, som en erhvervsvenlig kommune, hvor det er godt at bo og drive sin virksomhed.

Vi er derfor også positive for den øgede økonomiske støtte, der gives til erhvervsfremme.

 

Trafik og lokalt handelsliv

Den offentlige trafik skal tilrettelægges, så der tages hensyn til virksomhedernes medarbejdere.

Nye virksomheder skal tilbydes attraktive erhvervsgrunde, f.eks. ved afkørsel 41 i Stensved.

Detailhandelen skal have mulighed for at udvikle sig på en måde, så de 3 købstæder kan beholde deres særpræg. Det er vigtigt, at Vordingborg kommune fortsat styrker handelslivet med en smuk udsmykning og renholdelse af byernes midte.

Der skal fortsat ydes tilskud til Handelsforeningernes markedsaktiviteter. Det skal være nemt og billigt at komme til de 3 købstæder med offentlig trafik.

Derfor ønsker Radikale Venstre, at de kommunale tilskud til bustrafikken tilgodeser yderområderne.

Cykelstinettet skal fortsat udbygges. Det skal være muligt for cyklister at komme til Møns Klint og Geocenteret ved at benytte cykelstier fra Mønsbroen til Klinten.

 

Turisme

Turismen er i Vordingborg kommune en meget vigtig del af erhvervslivet. Radikale Venstre støtter dannelsen af selskabet Vordingborg Turisme, som vil være en vigtig part i fortsat at udvikle erhvervet. Dermed støtter vi også, at der fortsat er et kommunalt økonomisk fundament til turistbranchen.

Vordingborg kommune skal sikre at forholdene på vores havne er i orden, så vi tiltrækker sejlere.

Badestranden på Ore skal forbedres, og generelt skal der fokus på renholdelse af vores badestrande.

Radikale Venstre ønsker en kommunal opbakning til strandprojektet i Kalvehave.

 

 

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Her kan du downloade hele vores valgprogram som pdf.